Eeskirjad ja Tingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1.Veebiteenuse tegevus mis on saadaval aadressil www.autodna.ee kuulub firmale ASDIRECT Sp. z o. o. Karolewska 13C/31, 90-560 Łódź, Poola, Kuid eestis juhib lehe tegevust ettevõte AUTODNA.EE OÜ mille registrijärgne asukoht on Tallinnas (aadressil Narva mnt 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harjumaakond 10117). NIP: EE101958517; REGON: 14204982; e-post : abi@autodna.ee Kes on vastutav müügi, turunduse ja klieditoe eest eesti turul.

1.2.Järgmiste tingimuste eesmärk ei ole välistada ega piirata Kliendi ehk teenuse tarbija seadusega ette nähtud õigusi. Juhul, kui järgnevate punktide ja kehtivate seaduste vahel esineb vastuolu, juhindutakse otsuste tegemisel kehtivatest õigusnormidest.

1.3.1.3. Mõisted:

1.3.1.BLOGI - elektrooniline teenus, veebiblogi, mis on saadaval AutoDNA veebilehel ja on seotud veebilehe sisuga.

1.3.2.PAYSERA - PAYSERA UAB www.paysera.ee

1.3.3.LÜHITEAVE - teave, mis on saadud ülevaatliku aruande kaudu ning puudutab sõidukiga seotud informatsiooni või sündmusi. Selline teave sisaldab vastavate aruannete kättesaadavust, saadavalolevat informatsiooni ja sündmuste arvu. See aruanne ei sisalda täpsemat teavet ega sõidukiga seotud sündmuste üksikasju.

1.3.4.TSIVIILSEADUSTIK - tsiviilseadustik, 23. aprillil 1964. aastal (Journal of Laws 1964, nr 16, punkt 93, muudetud kujul).

1.3.5.KONTO - tähistatud individuaalse nime (e-posti aadressi) ja parooliga, mille klient on avaldanud teenusepakkuja ICT-süsteemi kaudu, kus kogutakse klientide andmeid.

1.3.6.VIN-KOOD - mootorsõiduki kordumatu identifitseerimisnumber, mis koosneb maksimaalselt 17 tähemärgist (tähed ja numbrid) (Vehicle Identification Number).

1.3.7.PAYPAL - PayPal (Euroopa) S.à rl & Cie, SCA, mille registrijärgne asukoht on Luksemburgis (aadress: 5. Condignation, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), tegeleb maksete töötlemisega http://www.paypal.ee/ kaudu.

1.3.8.SÕIDUK - VIN-koodiga mootorsõiduk, mille Klient on elektroonilise teenuse abil identifitseerinud.

1.3.9.ARUANNE - elektrooniline teenus, mis hõlmab sõiduki informatsiooni ja sõidukiga seotud sündmusi.

1.3.10.TINGIMUSED JA EESKIRJAD - käesolevad Veebilehe kasutamise tingimused..

1.3.11.VEEBILEHT - Teenusepakkuja lehekülg, mis on internetis kättesaadav autoDNA veebilehtedel ja mille omanikuks on AUTODNA.EE OÜ.

1.3.12.ELEKTROONILINE TEENUS - Teenusepakkuja poolt osutatav teenus, mis edastatakse Veebilehe Kliendile elektrooniliselt.

1.3.13.KLIENT - täieliku õigusvõimega füüsiline isik, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta üksus, kes kasutab elektroonilisi teenuseid vastavalt Tingimustele.

1.3.14.TEENUSEPAKKUJA - AUTODNA.EE OÜ, mille registrijärgne asukoht on Tallinnas (aadressil: Narva mnt 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10117). Aktsiakapital 2 800 eurot; NIP: EE101958417; REGON: 14204982; e-post: abi@autodna.ee; Telefon: +3726662886

1.3.15.Teenusepakkuja peab pakkuma ilma defektita toodet, vastavalt teenuste kasutamise Tingimustele ja Eeskirjadele.

1.3.16.Täiendav teave kaebuste ja kahjunõuete kohtuvälise menetlemise kohta ning menetlustega seotud eeskirjad on kättesaadavad tarbijakaitseameti veebilehel ja vastava piirkonna (kohalike omavalitsuste) peakontorites, samuti muude organisatsioonide vahendusel, kelle seadusjärgsed ülesanded hõlmavad tarbijakaitset, sh kaubandusinspektsiooni- ja konkurentsiamet. Interneti-aadressid: https://www.tarbijakaitseamet.ee, http://www.konkurentsiamet.ee. Gov.ee

2. ELEKTROONILISED TEENUSED VEEBILEHEL

2.1.Teenusepakkuja pakub elektroonilisi teenuseid oma Veebilehe kaudu, näiteks: blogi, lühiteave, konto, arvamused ja kommentaarid, aruanded.

2.1.1.Blogi - blogile ligipääsuks on võimalik kasutada linki, mis on Teenusepakkuja veebilehel märgistatud sõnaga Blogi.

2.1.2.Lühiteave - lühiteabe kasutamiseks on vaja läbida kaks järgnevat etappi: 1) sisestada VIN-kood vastavale väljale; 2) klõpsata nupule, mis on tähistatud "VIN-koodi kontroll" või "Kinnita VIN".

2.1.3.Konto - konto kasutamiseks on vaja läbida kaks järgnevat etappi: 1) täita registreerimisvorm; 2) kasutada nuppu "Registreerumine". Registreerimisvormi täitmisel on vaja esitada järgmised kliendiandmed: e-posti aadress ja parool. Kontot on võimalik luua aruande tellimise protsessi käigus.

2.1.4.Arvamused ja kommentaarid - arvamuste ja kommentaaride avaldamine on võimalik veebilehe vastavas osas, näiteks artikli või blogipostituse all asuvas kommentaarilahtris. Arvamuse, hinnangu või kommentaari lisamiseks artikli või blogipostituse juurde on vaja esitada järgmised andmed: kliendi nimi ja e-posti aadress.

2.1.5.Aruanne - aruande kasutamine on võimalik pärast lühiteabe genereerimist. Pärast lühiteabe genereerimist saab Klient valida ühe või mitu saadavalolevat aruannet. Valitud aruanne tehakse Kliendile kättesaadavaks siis, kui läbitud on kolm etappi: 1) täidetud on aruande tellimisvormi; 2)tellimus on kinnitatud vastavale nupule vajutamisega; 3) makse on realiseeritud. Aruande tellimisvormil on vaja märkida sõiduki VIN-kood.

2.2.Kliendil on kohustus kasutada Veebilehte seaduse ja moraalinormidega kooskõlas oleval viisil, võttes arvesse kolmandate isikute õigusi ja intellektuaalomandi õigusi. Keelatud on ebaseaduslikud tegevused, mis takistavad Veebilehe toimimist või tekitavad kahju Teenusepakkujat mainele.

2.3.Keelatud on ebaseadusliku sisu pakkumine Kliendi poolt. Klient on kohustatud andmeid sisestama kooskõlas faktidega.

2.3.1.Tehnilised nõuded, mis puudutavad Teenusepakkuja poolt kasutatavate IT-süsteemidega töötamist:

2.3.2.Seadmel peab olema veebilehitseja ja internetiühendus: Mozilla Firefox 10.0 või uuem versioon, Internet Explorer 8.0 või uuem versioon, Opera 11 või uuem versioon, Google Chrome 17 või uuem versioon.

2.4.Blogi, lühiteave, konto, arvamused ja kommentaarid on tasuta.

2.5.Aruannete genereerimine on tasuline teenus - aruande hind määratakse veebilehel pärast lühiteabe genereerimist - aruande hind on esitatud eurodes. Näidatud hind on teenuse lõplik maksumus, milles sisalduvad maksud ja muud lisatasud.

2.6.Blogi, konto, arvamused ja kommentaarid on tähtajatud teenused. Lühiteave ja aruanded on ühekordselt kasutatavad ning eemaldatakse süsteemist pärast vastava informatsiooni jagamist kliendiga.

3. ARUANNETEGA SEOTUD ÜKSIKASJALIKUD TINGIMUSED

3.1.Aruannete maksumused ja aruannete tüübid on kättesaadavad pärast lühiteabe genereerimist. Aruande kättesaadavaks tegemiseks on vaja esmalt genereerida lühiteave.

3.2.Veebilehe poolt esitatud aruanne on vaid abivahend (sekundaarne) ja ei tohi mingil juhul mõjutada Kliendi otsust sõiduki müügilepingu sõlmimise või sõlmimata jätmise kohta. Juhul, kui tekib kahtlusi sõiduki päritolu, tausta või läbisõidu suhtes, tuleb vastavaid kahtlusi kinnitada pädevate asutuste kaudu. Sõiduki tausta kontrollimiseks soovitab Teenusepakkuja ülalmainitud asutustega ühendust võtta enne iga müügilepingu sõlmimist, isegi kui kahtlusteks pole alust.

3.3.Sõidukit puudutav informatsioon avaldatakse aruande vormis, mis pärineb Teenusepakkuja sõltumatutest ja välistest allikatest. Teenusepakkuja roll piirdub seega ainult vastava teabe avaldamisega Veebilehe kaudu. Teenusepakkuja ei kontrolli sõiduki ajalugu puudutava informatsiooni usaldusväärsust, täpsust ega õigsust.

3.4.Klient teadvustab, et Teenusepakkuja kasutab aruannete koostamisel teavet, mis pärineb mitmetest avalikest arhiividest ja muudest allikatest ning vastavad andmed võivad sisaldada vigu ja väljajätmisi. Teenusepakkuja ei garanteeri ega kinnita aruande õigsust ega täielikkust. Klient teadvustab, et vastavate andmete levitamine on sageli seotud piirangutega ning seetõttu võib Teenusepakkujal puududa juurdepääs teabele, mis võib olla kättesaadav teistele osapooltele. Samuti teadvustab Klient, et Teenusepakkuja poolt kogutud informatsioon ei ole alati koheselt aruannete kaudu kättesaadav. Klient mõistab, et aruanded ei paku mingeid järeldusi ühegi sõiduki seisukorra kohta ning Klient võtab täieliku vastutuse oma otsuste ja tehingute eest, mis on seotud aruannetest pärineva informatsiooni kasutamisega. Teenusepakkuja ei garanteeri, et aruanded on täielikud või veatud.

3.5.Aruandes sisalduv sõidukit puudutab informatsioon on esitatud parimal võimalikul viisil - sõltuvalt sõiduki margist, mudelist, tootmisaastast ja tootmispaigast - enne teenuse ostmist genereeritakse aruannetega seonduv lühiteave, mis annab Kliendile ülevaate sellest, milline on kättesaadava informatsiooni ulatus. Lühiteabe põhjal saab Klient otsustada, kas ta soovib kindlat tüüpi aruande koostamisega jätkata või mitte.

3.6.Digitaalse toote kirjeldus:
AUTODNA.EE OÜ poolt pakutav toode või teenus autoDNA veebilehel

3.6.1.Põhijooned: Teenus põhineb sõidukit puudutava teabe ja sõidukiga seotud sündmuste edastamisel elektroonilise aruande vormis. Teabe ulatus ja sündmuste hulk esitatakse veebilehel pärast seda, kui Klient on Teenusepakkujale esitanud vajaliku informatsiooni.

3.6.2.Kogusumma: kasutaja poolt makstav summa, mis kuvatakse pärast lühiteabe genereerimist.

3.7.1Funktsionaalsus:
Eesti keel
Failitüüp: pdf
Suurus: suurus sõltub aruandes sisalduvast informatsioonist
Juurdepääsu tüüp: allalaadimine
Juurdepääsutingimused: piiramatu kasutus isiklikul otstarbel, mitte varundamiseks või reprodutseerimiseks.
Piirangud: puuduvad

3.7.2.Koostalitlusvõime:
Riistvara ja tarkvara: Seadmel peab olema internetiühendus ja veebilehitseja: Mozilla Firefox 10.0 või uuem versioon, Internet Explorer 8.0 või uuem versioon, Opera 11 või uuem versioon, Google Chrome 17 või uuem versioon. Veebilehitseja peab toetama küpsiseid.

4. MAKSETE TINGIMUSED

4.1.Veebileht pakub järgmisi makseviise:

4.1.1.Elektrooniline makse PAYSERA teenuse kaudu - võimalikud makseviisid on saadaval aadressil http://www.paysera.ee/.

4.1.2.Elektrooniline makse PayPali kaudu (https://www.paypal.com/ee).

4.2.Veebipõhiste ülekannete ja krediitkaardimaksete eest vastutab Paysera arvelduskeskus.

4.3.PayPali tehingud eest vastutab PayPal.

5. LEPINGU LÕPETAMISE TINGIMUSED

5.1.Klient ja Teenusepakkuja võivad elektroonilise lepingu igal ajal lõpetada vastastikusel kokkuleppel.

5.2.Määramata ajaks sõlmitud elektrooniliste teenuste lepingu lõpetamine (nt Konto):

5.2.1.Kliendil on õigus leping lõpetada viivitamatult ja põhjenduseta, saates Teenusepakkujale asjakohase avalduse autoDNA kontaktvormi kaudu või kirja teel.

5.2.2.Teenusepakkuja võib lepingust taganeda siis, kui Klient rikub Tingimusi ja Eeskirju, näiteks esitab ebaseaduslikku infot juhul, kui teda on vastavast rikkumisest juba teatud ajaperioodi jooksul teavitatud. Leping lõppeb sel juhul 5 päeva jooksul pärast lepingu lõpetamisest teavitamist (teavitamise tähtaeg).

5.2.3.Veebilehe sulgemisel võib Teenusepakkuja lõpetada määramata ajaks sõlmitud elektroonilise teenuse lepingu (nt Konto). Leping lõppeb sel juhul 14 päeva jooksul pärast lõpetamise kavatsuse esitamist (teavitamise tähtaeg)..

6. KAEBUSTE MENETLEMISE EESKIRJAD

6.1.Elektrooniliste teenuste osutamisega seotud kaebused:

6.1.1.Kaebuse, mis on seotud Teenusepakkuja poolt Veebilehe kaudu pakutavate elektrooniliste teenustega, võib Klient esitada 60 päeva jooksul alates eeskirjade eiramise tuvastamisest, saates Teenusepakkujale asjakohase avalduse kontaktvormi kaudu või kirja teel. Tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Klient saadab teate enne teavitustähtaja lõppu.

6.1.2.Kaebusele palume lisada vähemalt: Kliendi nimi ja perekonnanimi, kirjavahetuse aadress, kaebuse põhjustega seotud asjaolude üksikasjalik kirjeldus. Juhul, kui kaebus on seotud konkreetse aruandega, vajame täiendavaid andmed (kui andmed on saadaval): aruande soetamise kuupäev, makse kuupäev, aruande liik ja tehingu summa.

7. LEPINGUST TAGANEMISE ÕIGUS

7.1.Klient, kes samaaegselt teenuse tarbija ning on sõlminud Teenusepakkujaga kauglepingu, võib lepingust taganeda ilma põhjenduseta, esitades avalduse 14 päeva jooksul. Tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui teade on saadetud enne teavitustähtaja möödumist. 14-päevane ajavahemik, mil Klient saab lepingust taganeda, loetakse alanuks objekti vabastamise hetkest või juhul kui lepingu aluseks on teenus, siis teenuse kättesaamise kuupäevast.

7.2.Kliendil ei ole õigust distantsilt sõlmitud lepingust taganeda juhul, kui: 1) teenus algas Kliendi nõusolekul ning punktis 7.1 nimetatud tähtaeg on möödunud; 2) teenuse vastab Kliendi poolt kindlaks määratud omadustele; 3) teenus ei ole oma loomuse tõttu tagastatavad või vastav ese on kiiresti riknev.

8. ISIKUANDMED

8.1.Meie Veebisaidil töödeldavaid isikuandmeid, mis on vajalikud käesolevate kasutustingimuste täitmiseks, haldab Teenusepakkuja. Eesmärgi ja ulatuse osas töödeldakse isikuandmeid vastavalt meie Veebisaidil avaldatud Privaatsuspoliitikale. Privaatsuspoliitikas on loetletud eeskirjad, mida Haldaja kohaldab isikuandmete töötlemisel, et oma teenuseid Veebisaidi kaudu pakkuda. Sellega määratakse kindlaks isikuandmete töötlemise alused, eesmärgid ja ulatus, samuti nende isikute õigused, kelle isikuandmeid töödeldakse. Lisaks määrab see küpsiste ja analüüsivahendite kasutamise Veebisaidil. Veebisaidi kasutamine ja Veebisaidi Kasutaja isikuandmete esitamine on vabatahtlik, välja arvatud Privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel.

9. AUTORIÕIGUSED

9.1.Kogu Veebilehe sisu ja logod on Teenusepakkuja poolt kaitstud autoriõigustega, mis tulenevad autoriõiguste seadusest (4. veebruar 1994) ja sellega kaasnevatest määrustest (Journal of Laws Nr 24, punkt 83, muudetud redaktsiooniga).

9.2.Klient saab sirvida Veebilehel avaldatud materjale, sealhulgas elektrooniliste teenuste kaudu pakutavaid materjale, samuti alla laadida nende materjalide üksikuid eksemplare seadusega sätestatud piirides ning ainult isiklikuks otstarbeks.

9.3.Veebilehe sisu ja logode kasutamine on keelatud muul viisil kui käesolevates Tingimustes ja Eeskirjades täpsustatud või seadustega sätestatud juhtudel.

10. LÕPPSÄTTED

10.1.Veebilehe teenuste kasutamise lepingud on sõlmitud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja eesti keeles.

10.2.Juhul, kui käesolevad Tingimused ja Eeskirjad ei kehti, on kehtivad järgmised määrused: tsiviilkoodeks; elektrooniliste teenuste seadus 30 mai 2014 - tarbijaõigused ja -kohustused (Journal of Laws 2014, nr 827); ja elektrooniliste teenuste seadus 18. juuli 2002 (Journal of Laws nr 144, punkt 1204, muudetud redaktsiooniga).

10.3.Tingimuste ja Eeskirjade muudatused:

10.3.1.Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta teenuse Tingimusi ja Eeskirju. Muudetud Tingimused ja Eeskirjad on Kliendi jaoks siduvad, kui täidetud on tsiviilkoodeksi punkt 384, st Klienti on tehtud muudatustest nõuetekohaselt teavitatud ja Klient ei ole elektrooniliste teenuste osutamise lepingust taganenud 14 päeva jooksul alates teavitamise kuupäevast.

10.3.2.Tingimuste ja Eeskirjade muudatused ei kahjusta mingil viisil Kliendi ehk elektrooniliste teenuste tarbija poolt omandatud õigusi (tsiviilkoodeks, punkti 22). Kliendil, kes kasutas Veebilehe teenuseid enne muudatuste läbiviimist, on antud juhul õigus Veebilehte kasutada ka muudatuste jõustumise korral.

10.4.Vaidlused: mistahes vaidlus, mis tekib Teenusepakkuja ja Kliendi ehk teenuse tarbija vahel, lahendatakse vastavalt tsiviilseadustiku sätetele kohtu teel. Vaidlused Teenusepakkuja ja Kliendi vahel, kes ei ole teenuse tarbija, lahendatakse Teenusepakkuja registrijärgse asukohta piirkonnakohtus.

Pange tähele, et see sait kasutab küpsiseid, et saaksite kasutada meie teenust, pakkuda optimaalset sisu ja kohandada Veebileht vastavalt teie vajadustele. Saate hallata küpsiseid brauseri seadete muutmisega. Jätkates veebisaidi kasutamist ilma brauseri seadeid muutmata, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Lisateavet leiate meie veebisaidi privaatsuseeskirjadest.