Eeskirjad ja Tingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Veebiteenuse tegevus mis on saadaval aadressil www.autodna.ee kuulub firmale AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Registrikood: 121164104, KMKR: 5492391545, Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, Poola, kontakttelefoni number: +48 22 350 01 28 (tavakõne tasu – vastavalt operaatori tariifile) ning Veebisaidi lehtedel saadaval olev jututuba ja kontaktivorm e-post: kontakt@autodna.ee.

1.2. Järgmiste tingimuste eesmärk ei ole välistada ega piirata Kliendi ehk teenuse tarbija seadusega ette nähtud õigusi. Juhul, kui järgnevate punktide ja kehtivate seaduste vahel esineb vastuolu, juhindutakse otsuste tegemisel kehtivatest õigusnormidest.

1.3.Mõisted:

1.3.1. BLOGI - elektrooniline teenus, veebiblogi, mis on saadaval AutoDNA veebilehel ja on seotud veebilehe sisuga.

1.3.2. TARBIJKAITSESEADUS - 30. mai 2014. aasta seadus tarbijakaitse kohta (Poola Ametlik Väljaanne Dziennik Ustaw, 2014, p 827, hilisemate muudatustega).

1.3.3. PRZELEWY24 – aktsiaselts PayPro S.A., registrijärgse asukohaga Poznanis (aadress: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), mis on kantud Riikliku kohturegistri ettevõtjate registrisse, mida peab Poznani kohtu Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numbri all KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068, aktsiakapitaliga 5 476 300,00 PLN, mis on täielikult sisse makstud ja kantud Poola finantsjärelevalve komisjoni poolt peetavasse riiklike makseasutuste registrisse numbri all UKNF IP24/2014, e-posti aadress: serwis@przelewy24.pl; telefoninumber: +48 61 642 93 44 (tavakõne tasu – vastavalt asjakohase operaatori tariifile), elektrooniliste maksete tegemine portaalil http://www.przelewy24.pl.

1.3.4. LÜHITEAVE - teave, mis on saadud ülevaatliku aruande kaudu ning puudutab sõidukiga seotud informatsiooni või sündmusi. Selline teave sisaldab vastavate aruannete kättesaadavust, saadavalolevat informatsiooni ja sündmuste arvu. See aruanne ei sisalda täpsemat teavet ega sõidukiga seotud sündmuste üksikasju.

1.3.5. TSIVIILSEADUSTIK - tsiviilseadustik, 23. aprillil 1964. aastal (Journal of Laws 1964, nr 16, punkt 93, muudetud kujul).

1.3.6. KONTO - tähistatud individuaalse nime (e-posti aadressi) ja parooliga, mille klient on avaldanud teenusepakkuja ICT-süsteemi kaudu, kus kogutakse klientide andmeid.

1.3.7. VIN-KOOD - mootorsõiduki kordumatu identifitseerimisnumber, mis koosneb maksimaalselt 17 tähemärgist (tähed ja numbrid) (Vehicle Identification Number).

1.3.8. ARVAMUSED JA KOMMENTAARID: veebiteenuse osana saadaval olev elektrooniline teenus, mis võimaldab teenuse kasutajatel avaldada arvamusi ja kommentaare aruannete ning blogi sissekannete kohta.

1.3.9. PAYPAL - PayPal (Euroopa) S.à rl & Cie, SCA, mille registrijärgne asukoht on Luksemburgis (aadress: 5. Condignation, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), tegeleb maksete töötlemisega Paypal.ee kaudu.

1.3.10. SÕIDUK - VIN-koodiga mootorsõiduk, mille Klient on elektroonilise teenuse abil identifitseerinud.

1.3.11. TINGIMUSED JA EESKIRJAD - käesolevad Veebilehe kasutamise tingimused.

1.3.12. VEEBIIPORTAAL - teenusepakkuja veebileht, mis on saadaval aadressil www.autodna.ee

1.3.13. ELEKTROONILINE TEENUS - Teenusepakkuja poolt osutatav teenus, mis edastatakse Veebilehe Kliendile elektrooniliselt.

1.3.14. TEENUSE KASUTAJA: täieliku teovõimega füüsiline isik, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta organisatsioon, kes kasutab elektroonilist teenust vastavalt teenuste kasutamise Tingimustele ja Eeskirjadele.

1.3.15. TEENUSEPAKKUJA – AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, mille registrijärgne asukoht on Łódź (aadressil: Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, Poola). Aktsiakapital 50 000 PLN; NIP: PL5492391545; REGON: 121164104; e-post: kontakt@autodna.ee; kontakttelefon: +48 22 350 01 28 (tavakõne tasu – vastavalt operaatori tariifile) ning Veebisaidi lehtedel saadaval olev jututuba ja kontaktivorm

1.3.16. UUDISKIRI: E-posti teel pakutav elektrooniline teenus, mis võimaldab kõigil Kasutajatel perioodiliselt saada Teenusepakkuja saadetud automaatseid uudiskirju. E-kirjad sisaldavad uudiseid autoDNA kohta ning veebisaidil pakutavaid soodustusi.

1.3.17. PAYU – aktsiaselts PayU S.A., registrijärgse asukohaga Poznanis (aadress: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), riiklik makseasutus, mille üle teostab järelevalvet Poola finantsjärelevalve komisjon, kantud makseteenuste registrisse numbri all IP1/2012, kantud Riikliku kohturegistri ettevõtjate registrisse numbri 0000274399 all, mida peab Poznani kohus Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda; aktsiakapital 7 789 000,00 PLN, mis on täielikult sisse makstud; NIP: 7792308495, REGON 300523444, e-posti aadress: pomoc@payu.pl, mis tegeleb elektrooniliste maksetega portaali http://www.payu.pl vahendusel

2. ELEKTROONILISED TEENUSED VEEBILEHEL

2.1. Teenusepakkuja pakub elektroonilisi teenuseid oma Veebilehe kaudu, näiteks: blogi, lühiteave, konto, arvamused ja kommentaarid, aruanne, ja uudiskiri.

2.1.1. Blogi - blogile ligipääsuks on võimalik kasutada linki, mis on Teenusepakkuja veebilehel märgistatud sõnaga Blogi.

2.1.1. Blogi - Blogi kasutamine on võimalik, kui minna Veebiportaali vastavale vahekaardile, mis on märgitud Blogi või Uudised (vahekaart on saadaval veebiaadressil: https://www.autodna.pl/blog/). Blogi on saadav kõigile Veebiportaali külastajatele, ilma et nad peaksid sisestama mingeid andmeid või tegema muid toiminguid. Blogi kasutajal saab lõpetada blogi kasutamise igal ajal ja ilma põhjust märkimata veebilehitseja sulgemisega või teisele veebisaidile minekuga

2.1.2. Lühiteave - lühiteabe kasutamiseks on vaja läbida kaks järgnevat etappi: 1) sisestada VIN-kood vastavale väljale; 2) klõpsata nupule, mis on tähistatud "VIN-koodi kontroll" või "Kinnita VIN".

2.1.3. Konto - konto kasutamiseks on vaja läbida kaks järgnevat etappi: 1) täita registreerimisvorm; 2) kasutada nuppu "Registreerumine". Registreerimisvormi täitmisel on vaja esitada järgmised kliendiandmed: e-posti aadress ja parool. Kontot on võimalik luua aruande tellimise protsessi käigus.

2.1.4. Arvamused ja Kommentaarid – Arvamuste ja Kommentaaride kasutamine on võimalik järgmiselt:

2.1.4.1. Blogi puhul – pärast navigeerimist leheküljele Blogi sissekandega, mille all on saadaval moodul Arvamused ja kommentaarid. Selleks, et lisada kommentaar Blogi sissekande alla, on vaja esitada järgmised Teenuse kasutaja andmed: eesnimi ja e-posti aadress ning kommentaari sisu

2.1.4.2. Aruannete puhul – selleks, et lisada arvamus või hinnang Aruande kohta, tuleb täita vorm, mis on saadaval individuaalse lingi vahendusel, mille Klient saab pärast Aruande ostmist kliendi poolt esitatud e-posti aadressil. Vormil on vaja esitada järgmised Teenuse kasutaja andmed: eesnimi ja e-posti aadress, Aruannet hindava aruande tüübi valimine vormil olevate Aruannete hulgast ning arvamuse sisu lisamine, sealhulgas hinnangu andmine vormil olevate tähtede või numbrite abil

2.1.5. Aruanne – Aruande kasutamine on võimalik pärast Lühiteabe saamist. Pärast Lühiteabe saamist valib Teenuse kasutaja ühe või mitu Veebiportaalil saadaval oleva Aruande tüüpi. Valitud Aruanded tehakse kättesaadavaks pärast kolme järjestikuse etapi läbimist – (1) Aruande tellimise vormi täitmine, (2) „Osta ja maksa kohe" väljale klõpsamine ja (3) makse sooritamine. Aruande tellimise vormil tuleb esitada e-posti aadress ja Sõiduki tehasetähis (VIN-kood). Aruande tellimise vormi täitmine nõuab oma kontole sisse logimist Veebiportaalil, selle puudumise korral on võimalik Konto loomine tellimisprotsessi käigul ja sellele sisse logimine

2.1.6. Uudiskiri (Newsletter): uudiskirja teenust osutatakse tasuta; uudiskirja saamiseks lisab Teenuse kasutaja uudiskirja lahtrisse oma e-posti aadressi (sellele e-posti aadressile saadetakse regulaarne uudiskiri), klõpsab toimingunupul ja kinnitab uudiskirjaga liitumist hüpikaknas, klõpsates uuesti toimingunupul. Teenuse Kasutajal on õigus Uudiskirja saamisest loobuda mis tahes etapis ja ilma loobumise põhjust esitamata; Uudiskirjast loobumiseks saadab Teenuse Kasutaja Teenusepakkujale avalduse tellimusest loobumiseks. Uudiskirja saab tühistada ka klõpsuga tühistamislingile, mis on lisatud igale Teenusepakkuja saadetud Uudiskirjale.

2.1.7. Kliendil on kohustus kasutada Veebilehte seaduse ja moraalinormidega kooskõlas oleval viisil, võttes arvesse kolmandate isikute õigusi ja intellektuaalomandi õigusi. Keelatud on ebaseaduslikud tegevused, mis takistavad Veebilehe toimimist või tekitavad kahju Teenusepakkujat mainele.

2.2. Keelatud on ebaseadusliku sisu pakkumine Kliendi poolt. Klient on kohustatud andmeid sisestama kooskõlas faktidega.

2.3. Tehnilised nõuded, mis puudutavad Teenusepakkuja poolt kasutatavate IT-süsteemidega töötamist:

2.3.1. Arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefon või muu Internetiühendusega multimeediaseade.

2.3.2. Seadmel peab olema veebilehitseja ja internetiühendus: Mozilla Firefox 10.0 või uuem versioon, Internet Explorer 8.0 või uuem versioon, Opera 11 või uuem versioon, Google Chrome 17 või uuem versioon.

2.3.3. Küpsiste kasutamine veebilehitsejas on lubatud.

2.3.4. JavaScript on veebilehitsejas lubatud.

2.4. Blogi, lühiteave, uudiskiri (newsletter), konto, arvamused ja kommentaarid on tasuta.

2.5. Aruannete genereerimine on tasuline teenus - aruande hind määratakse veebilehel pärast lühiteabe genereerimist - aruande hind on esitatud eurodes, poola zlottides, Ungari forintides, Rumeenia leides, Tšehhi kroonides. Näidatud hind on teenuse lõplik maksumus, milles sisalduvad maksud ja muud lisatasud.

2.6. Blogi, Konto ning Arvamused ja Kommentaarid on saadaval määramata ajaks. Lühiteave ja Aruanne on oma olemuselt ühekordsed ja lõppevad, kui kas IS või aruanne tehakse kättesaadavaks

3. ARUANNETEGA SEOTUD ÜKSIKASJALIKUD TINGIMUSED

3.1. Aruannete maksumused ja aruannete tüübid on kättesaadavad pärast lühiteabe genereerimist. Aruande kättesaadavaks tegemiseks on vaja esmalt genereerida lühiteave.

3.2. Lühiteave ja Aruanne on abistava (täiendava) iseloomuga ja ei tohiks olla ainsaks aluseks, mille põhjal Teenuse kasutaja otsustab sõlmida või mitte sõlmida Sõiduki müügilepingu. Kui tekivad mistahes kahtlused Sõiduki päritolu, tegeliku seisundi, sealhulgas läbisõidu või ajaloo suhtes, soovitab Teenusepakkuja tungivalt kontrollida neid andmeid asjaomaste riigiasutuste, Sõiduki omaniku või muude selles osas abi osutavate kolmandate isikute (nt sõidukite ülevaatuspunkt, volitatud teeninduspunkt, autoekspert) juures. Teenusepakkuja soovitab igal juhul (isegi kahtluse puudumisel ja sõltumata Lühiteabe ja Aruande sisust) võtta enne müügilepingu sõlmimise otsustamist ühendust eespool nimetatud asutuste ja isikutega sõiduki kontrollimise eesmärgil.

3.3. Sõidukeid puudutav teave ja sündmused, mis on esitatud Lühiteabes ja Aruandes, pärinevad Teenusepakkuja suhtes välistest ja sõltumatutest allikatest. Teenusepakkuja ülesanne on teha need kliendile kättesaadavaks Veebiportaali kaudu Lühiteabe ja Aruande raames ning vastavalt nende allikate seisule, mis on Teenusepakkujale saadaval Lühiteabe ja Aruande edastamise hetkel. Üldreeglina ei ole Teenusepakkujal õigus iseseisvalt: sisestada, lisada, ajakohastada, muuta või kustutada Sõidukite kohta käivaid andmeid ja sündmusi – sellekohased muudatused nõuavad andmeallika poolt tehtavaid muudatusi või koostööd andmeallikaga, välja arvatud juhul, kui üldkohaldatavad õigusnormid lubavad või nõuavad Teenusepakkujalt selliste muudatuste tegemist. Juhul, kui märgatakse eeskirjade rikkumist või saadakse sellekohane teade või kaebus, võtab Teenusepakkuja meetmeid võimalike eeskirjade rikkumise väljaselgitamiseks, võttes ühendust vaidlusaluse teabe ja sündmuste allikaga.

3.4. Teenusepakkuja kogub andmeid mitmest välisest ja sõltumatust allikast selleks, et neid kasutada Lühiteavetes ja Aruannetes avaldamiseks. Allikad, millest Teenusepakkuja andmeid kogub, kasutavad erinevaid IKT-vahendeid, nad koguvad andmeid erineval viisil ja erinevatel tähtaegadel. Lisaks sellele võivad andmete esitamist Aruande raames mõjutada andmete edastamisega seotud asjaolud aruande kättesaadavaks tegemise ajal (sealhulgas vääramatu jõud ja andmeallika poolt osutatavate andmeedastusteenuste kvaliteedi tase), mis võib mõnel juhul põhjustada vastuolusid andmetes. Seetõttu juhib Teenusepakkuja tähelepanu sellele, et kogu Sõidukite kohta käiv teave ja sündmused ei pruugi olla Lühiteabes või Aruandes kättesaadavad, täielikud ja õiged. Lühiteabes või Aruandes toodud teave on abistava iseloomuga ja ei tohiks olla ainsaks aluseks, mille põhjal Teenuse kasutaja otsustab sõlmida või mitte sõlmida Sõiduki müügilepingu. Teenusepakkuja juhib lisaks tähelepanu sellele, et eespool nimetatud põhjustel ei saa Lühiteabes või Aruandes sisalduv teave ja sündmused Sõidukite kohta üheselt igal juhul kindlaks määrata sõiduki tegelikku seisundit. Lühiteave või Aruanne hõlmavad Sõiduki ajalugu (Sõidukit puudutav teave ja sündmused), mis on saadud mitmest Teenusepakkujast sõltumatutest ja välistest allikatest, kuigi eespool nimetatud põhjustel ei pruugi see ajalugu olla kooskõlas Sõiduki tegeliku seisukorraga. Seetõttu soovitab Teenusepakkuja igal juhul (isegi kahtluse puudumisel ja sõltumata Lühiteabe või Aruande sisust) pöörduda enne müügilepingu sõlmimise otsuse tegemist asjaomaste riigiasutuste, sõiduki omaniku või muude selles valdkonnas abi osutavate kolmandate isikute (nt sõiduki ülevaatuspunkt, volitatud teeninduspunkt, autoekspert) poole selleks, et kontrollida sõiduki tegelikku seisukorda. Otsus konkreetse sõiduki ostmise kohta on Teenuse kasutaja enda otsustada.

3.5. Aruande raames kättesaadavaks tehtud sõidukite kohta käiva teabe ja sündmuste ulatus on maksimaalne, mis on Teenusepakkujale kättesaadav Aruande kättesaadavaks tegemise ajal – sõltuvalt Sõiduki eksemplarist, selle tootjast, mudelist, tootmisaastast ja -kohast ning kaubamärgist - Teenuse kasutajat teavitatakse iga kord enne konkreetse Aruande kättesaadavaks tegemist Lühiteabe raames saadaval oleva teabe või sündmuste ulatusest ja kogusest ning võimalikust puudulikkusest. Teenuse kasutaja võtab Lühiteabe põhjal vastu otsuse Aruande edastamise ja selle tüübi kohta või loobub selle edastamisest.

3.6. Digitaalse toote kirjeldus:
Teenusepakkuja (AUTODNA Sp. z o.o.) poolt autoDNA Veebiportaali kaudu pakutav Aruanne

3.6.1. Aruande põhiiseloomustus: Elektrooniline teenus, mis pakub Sõidukit puudutavat teavet ja sündmusi elektroonilise Aruande kujul, mis põhineb mitmetest Teenusepakkuja suhtes välistest ja sõltumatutest allikatest saadud andmetel, mis on Veebiportaalil saadaval ja vastavalt nende allikate seisule, mis on Teenusepakkujale kättesaadavad aruande kättesaadavaks tegemise hetkel. Teabe ja sündmuste ulatus on esitatud Veebiportaali veebilehel pärast Lühiteabe saamist Teenuse kasutaja poolt

3.6.2. Hind: Hind tehakse Teenuse kasutajale kättesaadavaks pärast seda, kui ta on saanud Lühiteabe Veebiportaali lehel. Teenuse kasutajat teavitatakse igakordselt koguhinnast koos maksude ja muude kuludega ning juhul, kui nende tasude suurust ei ole võimalik kindlaks määrata – nende tasumise kohustusest Veebiportaali veebilehtedel tellimuse esitamise käigus enne Aruande ostu realiseerimist

3.6.3. Funktsionaalsus:

Keel: Eesti

Faili tüüp: pdf

Suurus: Suurus sõltub Aruandes sisalduva teabe mahust

Juurdepääsu tüüp: alalaadimine, Aruanne tehakse kättesaadavaks kohe pärast selle ostmist, hiljemalt 1 kalendripäeva jooksul (tavaliselt 5 minuti jooksul) pärast seda, kui Teenusepakkuja on saanud maksekinnituse valitud Veebiportaalil saadaval olevalt makseoperaatorilt.

Juurdepääsu tingimused: piiramatu kasutamine isiklikuks otstarbeks.

Piirangud: puuduvad

3.6.4. Ühilduvus:

Riistvara ja tarkvara: Arvuti, tahvelarvuti, telefon või muu multimeediaseade, millel on internetiühendus. Kui Aruanne on alla laaditud PDF-vormingus, siis PDF-luger (nt Adobe Acrobat Reader) Veebilehitseja, mis on installitud seadmesse, millel on internetiühendus, ajakohastatud versioonis: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Safarii. Veebibrauseris on aktiveeritud küpsiste kasutamine.

4. MAKSETE TINGIMUSED

4.1. Veebileht pakub järgmisi makseviise:

4.1.1. Elektroonilised maksed PRZELEWY24 vahendusel - võimalikud makseviisid on kättesaadavad Veebiportaalil enne makse sooritamist ja veebilehel http://www.przelewy24.pl/.

4.1.2. Elektrooniline makse portaali PayU vahendusel - võimalikud makseviisid on kättesaadavad Veebiportaalil enne makse sooritamist ja veebilehel http://www.payu.com/.

4.1.3. Elektrooniline makse PayPali kaudu (Paypal.com/ee).

4.2. Krediitkaardi ja veebipõhiste ülekannete arveldamine toimub Przelewy24 arvelduskeskuse kaudu.

4.3. Krediitkaardi ja veebipõhiste ülekannete arveldamine toimub PayU arvelduskeskuse kaudu

4.4. PayPali tehingud eest vastutab PayPal.

4.5. Teenuse Kasutaja on kohustatud tasuma 3 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Tuleb meeles pidada, et Aruannet jagatakse alles siis, kui Teenuse Kasutaja on selle eest tasunud.

5. ELEKTROONILISI TEENUSEID PUUDUTAVATE LEPINGUTE LÕPETAMISE TINGIMUSED

5.1. Teenusepakkuja ja Teenuse kasutaja võivad elektrooniliste teenuste osutamise lepingu igal ajal lõpetada poolte vastastikusel kokkuleppel.

5.2. Määramata ajaks sõlmitud elektrooniliste teenuste lepingu lõpetamine (nt Konto):

5.2.1. Teenuse kasutaja võib lepingu lõpetada koheselt ja ilma põhjust esitamata, saates asjakohase avalduse, kasutades näiteks kontaktvormi lehel https://support.autodna.ee/kontaktivorm, e-posti aadressil: kontakt@autodna.ee või kirjalikult Teenusepakkuja aadressil: ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź, Poola.

6. REKLAMATSIOONIDE ESITAMISE KORD

6.1. Kasutustingimuste punktis 6.1 sätestatakse reklamatsioonide käsitlemise kord, mis on ühine kõikidele Teenusepakkujale esitatud reklamatsioonidele, eelkõige Aruannete ja muude elektrooniliste teenustega ning Veebiportaaliga seotud kaebustele.

6.1.1. Kaebusi saab esitada näiteks, saates sõnumi, kasutades selleks kontaktvormi aadressil https://support.autodna.ee/kontaktivorm, e-posti aadressil: kontakt@autodna.ee või kirjalikult Teenusepakkuja aadressil: ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź, Poola.

6.1.2. Teenusepakkuja soovitab lisada reklamatsiooni kirjeldusse: (1) teave ja asjaolud reklamatsiooni eseme kohta, eelkõige defektide liigi ja ilmnemise kuupäeva või lepingule mittevastavuse kohta; (2) taotlus meetodi kohta, kuidas saavutada vastavus lepinguga või avaldus hinnaalanduse või lepingust taganemise või muu nõude kohta; ja (3) reklamatsiooni esitaja kontaktandmed – see hõlbustab ja kiirendab reklamatsiooni menetlemist. Juhul kui reklamatsioon puudutab Aruannet, soovitab Teenusepakkuja lisaks (kui andmed on kättesaadavad ja puudutavad reklamatsiooni) märkida: VIN-koodi, tehingu numbri, Aruande ostmise kuupäeva; ostetud Aruande eest tasumise kuupäeva; ostetud Aruande tüübi ja tehingu summa. Eespool esitatud nõuded on üksnes soovituslikud ja nad ei mõjuta nende reklamatsioonide tõhusust, mis on esitatud ilma soovitusliku kaebuse kirjelduseta.

6.1.3. Kui reklamatsiooni esitaja poolt esitatud kontaktandmed reklamatsiooni menetlemise ajal muutuvad, on ta kohustatud sellest Teenusepakkujale teatama.

6.1.4. Reklamatsiooni esemega seotud tõendid (nt fotod, ekraanipildid või dokumendid) võib reklamatsiooni esitaja lisada reklamatsioonile. Teenusepakkuja võib ka paluda reklamatsiooni esitajal esitada lisateavet või saata tõendeid (nt fotosid, ekraanipilte), kui see hõlbustab ja kiirendab Teenusepakkuja poolt reklamatsiooni läbivaatamist.

6.1.5. Teenusepakkuja vastab reklamatsioonile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates selle kättesaamisest.

6.2. Teenusepakkuja seadusest tuleneva vastutuse alused ja ulatus on sätestatud üldiselt kohaldatavates õigusnormides, eelkõige Poola tsiviilseadustikus, tarbijakaitseseaduses ja 18. juuli 2002. aasta elektrooniliste teenuste osutamise seaduses (Ametlik Väljaanne Dziennik Ustaw, nr 144, p 1204, hilisemate muudatustega).

6.2.1. Teenusepakkuja juhib tähelepanu, et Teenusepakkuja seaduses sätestatud vastutus lepingule vastavuse eest reklamatsiooni korral digitaalse sisu või teenuse või üksnes digitaalse sisu kandjaks oleva vallasasja kohta – mille tarbija on ostnud Teenusepakkujaga alates 1. jaanuarist 2023 või enne seda sõlmitud lepingu alusel, kui sellise digitaalse sisu või teenuse üleandmine pidi toimuma või toimus pärast seda kuupäeva – on kindlaks määratud alates 1. jaanuarist 2023 kehtiva Poola tarbijakaitseseaduse sätete põhjal, eelkõige tarbijakaitseseaduse art. 43h - 43q põhjal. Nendes sätetes on eelkõige sätestatud Teenusepakkuja vastutuse alus ja ulatus tarbija ees lepingule mittevastavuse korral.

7. LEPINGUST TAGANEMISE ÕIGUS

7.1. Teenuse kasutaja, kes on ühtlasi tarbija või füüsiline isik, kelle suhtes kohaldatakse tarbijakaitsealaseid õigusakte ja kes on sõlminud Teenusepakkujaga kauglepingu, võib lepingust taganeda ilma põhjendusi esitamata ja kulusid kandmata (vastavalt Kasutustingimuste p 7.4.), esitades neljateistkümne päeva jooksul asjakohase avalduse. Sellest tähtajast on kinni peetud, kui avaldus on saadetud enne selle möödumist. Lepingust taganemise avalduse võib esitada näiteks: e-posti aadressil: kontakt@autodna.ee või kirjalikult Teenusepakkuja aadressil: ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź, Poola.

7.2. Lepingust taganemise tähtaeg algab: (1) lepingu puhul, mille täitmisel ettevõtja tarnib kauba, olles kohustatud selle omandiõiguse üleandmiseks - alates hetkest, mil tarbija või tema poolt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, võtab kauba oma valdusesse. Lepingu puhul, mis: (a) hõlmab mitmeid esemeid, mida tarnitakse eraldi, partiidena või osadena - alates viimase eseme, partii või osa valdusse võtmisest, (b) seisneb esemete korrapärases tarnimises kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul - alates esimese eseme ülevõtmisest; (2) muude lepingute puhul - alates lepingu sõlmimise päevast.

7.3. Kauglepingust taganemise korral loetakse, et leping ei ole sõlmitud.

7.4. Teenuse puhul, mille osutamine on alanud – tarbija või füüsilise isiku, kelle suhtes kohaldatakse tarbijakaitse eeskirju, selgesõnalisel taotlusel – enne taganemisperioodi lõppu, on tarbija või füüsiline isik, kelle suhtes kohaldatakse tarbijakaitse sätteid, kes kasutab taganemisõigust pärast sellise taotluse esitamist, kohustatud tasuma osutatud teenuse eest kuni lepingust taganemiseni. Tasu suurus arvutatakse proportsionaalselt teenuse osutamise ulatusega, võttes arvesse lepingus kokkulepitud hinda või tasu. Kui hind või tasu on ülemäärane, võetakse selle summa arvutamise aluseks osutatud teenuse turuväärtus.

7.5. Kauglepingust taganemise õigus ei kehti tarbija ja seega ka füüsilise isiku suhtes, kelle suhtes kohaldatakse tarbijaid puudutavaid õigusnorme, järgmistel juhtudel: (1) teenuste osutamise lepingud, mille eest tarbija on kohustatud maksma hinda, kui ettevõte on osutanud teenuse täies ulatuses tarbija selgesõnalise ja eelneva nõusoleku korral, keda on enne täitmise algust teavitatud sellest, et ta kaotab taganemisõiguse pärast seda, kui kaupleja on teenuse osutanud ja seda tunnustanud; (2) lepingud, mille puhul teenuse esemeks on kaupade tarnimise lepingud, mis ei ole eelnevalt valmistatud, toodetud tarbija nõuete järgi või ei vasta tema individuaalsetele vajadustele; (3) lepingud, mille puhul teenuse esemeks on kaubad, mis võivad kiiresti rikneda või millel on lühike säilivusaeg; (4) lepingud digitaalse infosisu tarnimiseks, mis ei ole esitatud materiaalsel andmekandjal ja mille eest tarbija on kohustatud maksma hinda, kui kaupleja on alustanud tarnimist tarbija selgesõnalisel ja eelneval nõusolekul, keda on enne tarnimise algust teavitatud sellest, et ta kaotab oma taganemisõiguse pärast seda, kui ettevõtja on osutanud teenuse ja on selle teatavaks võtnud, ning ettevõtja on edastanud tarbijale Tarbijakaitseseaduse art. 15 lg 1 ja 2 või art. 21 lg 1 osutatud kinnituse.

7.6. Lepingust taganemise vormi näidis on Kasutustingimuste lisaks. Tarbija võib kasutada näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

8. KAEBUSTE ESITAMINE JA TÖÖTLEMINE KOHTUVÄLISELT NING JUURDEPÄÄS VASTAVATELE PROTSEDUURIDELE

8.1. Järgnev kehtib ainult nende Teenuse Kasutajate kohta, kes on tarbijad.

8.2. Vaidluste kohtuvälise lahendamise meetodid hõlmavad (1) poolte seisukohtade lähendamist, nt vahendamise kaudu; (2) vaidluse lahendamise ettepanekut, nt lepitusmenetluse kaudu; ja (3) vaidluse lahendamist ja poolte lahenduse kehtestamist, nt vahekohtu (arbitraažikohtu) kaudu. Üksikasjalik teave selle kohta, kuidas Kliendil, kes on tarbija, on võimalik kasutada reklamatsioonide kohtuvälise lahendamise ja nõuete esitamise võimalusi, nende menetluste kasutamise eeskirjad ja sõbralik otsingumootor vaidluste rahumeelse lahendamisega tegelevate üksuste kohta on kättesaadav konkurentsi- ja tarbijakaitseameti (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) veebilehel aadressil: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

8.3. Konkurentsi- ja tarbijakaitseameti esimehe asukohas töötab kontaktpunkt, mille ülesanne on muu hulgas tarbijatele teabe edastamine tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta. Tarbija võib võtta ühendust punktiga: (1) telefoni teel – helistades numbril +48 22 55 60 332 või +48 22 55 60 333; (2) e-posti teel – saates sõnumi aadressil: kontakt.adr@uokik.gov.pl või (3) kirjalikult või isiklikult – ameti peakorteris aadressil Plac Powstańców Warszawy 1 Varssavis (00-030).

8.4. Tarbijal on näiteks järgmised võimalused kohtuvälise reklamatsioonide esitamise ja nõuete menetluse viiside kasutamiseks: (1) taotlus vaidluse lahendamiseks alalisele tarbijate vahekohtule; 2) taotlus vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks inspektsiooni vojevoodkonna inspektorile; või 3) valla (linna) tarbijaombudsmani või ühiskondliku organisatsiooni abi, kelle põhikirjaliste ülesannete hulka kuulub tarbijakaitse (mh Tarbijate Föderatsioon (Federacja Konsumentów), Poola Tarbijate Liit (Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Nõuandeid antakse muu hulgas e-posti teel aadressil porady@dlakonsumentow.pl ja tarbijate infotelefonil 801 440 220 (infotelefon töötab tööpäevadel kl 8.00-18.00, tasu kõne operaatori tariifi alusel).

8.5. Aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr on kättesaadav veebiplatvorm tarbijate ja ettevõtjate vaheliste vaidluste veebipõhiseks lahendamiseks ELi tasandil (veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm). Vaidluste lahendamise platvorm on interaktiivne ja mitmekeelne veebisait, millel on kompleksne teeninduspunkt tarbijatele ja ettevõtjatele, kes otsivad kohtuvälist lahendust vaidlusele, mis puudutab veebipõhisest müügi- või teenuslepingust tulenevaid lepingulisi kohustusi (lisateavet saab platvormilt leheküljelt või Konkurentsi- ja tarbijakaitseameti veebisaidilt aadressil: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

9. ISIKUANDMED

9.1. Meie Veebisaidil töödeldavaid isikuandmeid, mis on vajalikud käesolevate kasutustingimuste täitmiseks, haldab Teenusepakkuja. Eesmärgi ja ulatuse osas töödeldakse isikuandmeid vastavalt meie Veebisaidil avaldatud Privaatsuspoliitikale. Privaatsuspoliitikas on loetletud eeskirjad, mida Haldaja kohaldab isikuandmete töötlemisel, et oma teenuseid Veebisaidi kaudu pakkuda. Sellega määratakse kindlaks isikuandmete töötlemise alused, eesmärgid ja ulatus, samuti nende isikute õigused, kelle isikuandmeid töödeldakse. Lisaks määrab see küpsiste ja analüüsivahendite kasutamise Veebisaidil. Veebisaidi kasutamine ja Veebisaidi Kasutaja isikuandmete esitamine on vabatahtlik, välja arvatud Privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel.

10. AUTORIÕIGUSED

10.1. Kogu Veebilehe sisu ja logod on Teenusepakkuja poolt kaitstud autoriõigustega, mis tulenevad autoriõiguste seadusest (4. veebruar 1994) ja sellega kaasnevatest määrustest (Journal of Laws Nr 24, punkt 83, muudetud redaktsiooniga).

10.2. Klient saab sirvida Veebilehel avaldatud materjale, sealhulgas elektrooniliste teenuste kaudu pakutavaid materjale, samuti alla laadida nende materjalide üksikuid eksemplare seadusega sätestatud piirides ning ainult isiklikuks otstarbeks.

10.3. Veebilehe sisu ja logode kasutamine on keelatud muul viisil kui käesolevates Tingimustes ja Eeskirjades täpsustatud või seadustega sätestatud juhtudel.

11. ÄRIÜHINGUID KÄSITLEVAD SÄTTED

11.1. Tingimuste käesolev punkt ja kõik selles sisalduvad sätted on suunatud ja seoses sellega siduvad ainult Teenuse kasutajale, kes ei ole tarbija. Lisaks sellele ei ole alates 1. jaanuarist 2021 ja alates sellest kuupäevast sõlmitavate lepingute puhul Tingimuste käesolev osa ja kõik selles sisalduvad sätted suunatud ja seoses sellega siduvad Teenuse kasutajale, kes on füüsiline isik, kes sõlmib lepingu, mis on otseselt seotud tema äritegevusega, kui antud lepingu sisust tuleneb, et sellel ole selle isiku jaoks kutsealast tähendust, mis tuleneb eelkõige tema äritegevuse tegevusalast, mis on avaldatud Poola äriregistrit (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) puudutavate õigusnormide alusel, välja arvatud juhul, kui Tingimuste käesolevas osas sisalduvate sätete kohaldamine selliste isikute suhtes ei ole keelatud.

11.2. Teenusepakkujal on igal ajal õigus Teenuse Kasutaja esitatud teavet kontrollida ja kinnitada. Kontrolli osana on Teenusepakkujal õigus nõuda Teenuse Kasutajalt sertifikaatide ja muude dokumentide skaneerimist, mis võivad andmete kinnitamiseks vajalikud olla. Kontrollimise ajaks on Teenusepakkujal õigus Teenuse Kasutaja Konto kasutamine peatada kuni protsessi lõpuni.

11.3. Teenusepakkujal on õigus Teenuse Kasutajaga sõlmitud elektroonilise teenuse lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates selle sõlmimise päevast.

11.4. Teenusepakkuja ei võta vastutust mis tahes kahju või suutmatuse eest pakkuda teenust kokkulepitud viisil, kui teenust ei ole võimalik pakkuda mis tahes vigade ja tehniliste probleemide, samuti hoolduskatkestuste tõttu.

11.5. Teenusepakkuja ei vastuta mis tahes kahju või suutmatuse eest pakkuda teenust kokkulepitud viisil, kui teenust ei ole võimalik pakkuda vääramatu jõu tõttu (näiteks häkkerirünnakud, loodusõnnetused, epideemiad, rahutused või sõjad) või muudel põhjustel, mis on väljaspool Teenusepakkuja kontrolli.

11.6. Teenusepakkuja vastutus Teenuse kasutaja ees garantii või lepingule mittevastuse põhjal on välistatud.

11.6. Teenusepakkuja vastutus Teenuse Kasutaja ees, sõltumata selle õiguslikust alusest, piirdub (nii ühe nõude kui ka kõigi esitatud nõuete kogusumma puhul) Teenuse Kasutaja poolt Teenusepakkujale elektrooniliste teenuste osutamise eest tehtud maksete kogusummaga. Summa ei tohi ületada 200 eurot. Ülaltoodud piirang kehtib kõikidele Teenuse Kasutaja poolt Teenusepakkujale esitatud pretensioonidele. Teenusepakkuja vastutab Teenuse Kasutaja ees ainult tüüpiliste kahjude korral, mis olid lepingu sõlmimise päeval ettenähtavad, ega vastuta saamata jäänud kasumi eest.

12. ARVAMUSED VEEBIPORTAALIL

12.1. Teenusepakkuja võimaldab Teenuse kasutajatel lisada Aruande kohta arvamusi ja nendele ligipääsu Kasutustingimuste käesolevas punktis sätestatud tingimustel.

12.2. Teenuse kasutaja poolt arvamuse lisamine on võimalik, kasutades Aruande kohta arvamuse avaldamise vormi. See vorm on saadaval individuaalse lingi kaudu, mille Teenuse kasutaja saab pärast Aruande ostmist tema poolt esitatud e-posti aadressil. Arvamuse lisamisel võib Teenuse kasutaja lisada ka graafilise hinnangu – kui see võimalus on arvamusvormil olemas.

12.3. Arvamuse Aruande kohta saab postitada ainult tegelikult ostetud Aruannete kohta ja ainult selle Teenuse kasutaja poolt, kes hinnatava Aruande on ostnud. Keelatud on fiktiivsete või näiliste lepingute sõlmimine Aruande kohta arvamuse avaldamise eesmärgil.

12.4. Teenuse kasutajate arvamuste lisamist ei tohi kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks, eelkõige tegevusteks, mis kujutab endast ebaausa konkurentsi tegevust ega tegevusteks, mis rikuvad isikuõiguseid, intellektuaalse omandi õiguseid või muid Teenusepakkuja või kolmandate isikute õiguseid. Arvamuse lisamisel on Teenuse kasutaja kohustatud tegutsema kooskõlas seaduse, käesolevate Kasutustingimuste ja heade kommetega.

12.5. Arvamused tehakse kättesaadavaks Veebiportaali lehekülgedel (nt avalehel või Aruande kirjelduses).

12.6. Teenusepakkuja tagab, et Aruannete kohta avaldatud arvamused pärinevad Teenuse kasutajatelt, kes on Aruande ostnud. Selleks võtab Teenusepakkuja järgmised meetmed, et kontrollida, kas tagasiside pärineb Teenuse saajatelt:

12.6.1. Teenusepakkuja saadab teenuse kasutajatele individuaalse lingi e-posti aadressil, mille kasutaja on esitanud ostmisel – sel viisil on arvamuse vormile juurdepääs ainult sellel Teenuse kasutajal, kes on ostnud Aruande Veebiportaalilt.

12.6.2. Kui Teenusepakkuja kahtleb või kui teised teenuse kasutajad või kolmandad isikud esitavad Teenusepakkujale vastuväiteid selle kohta, kas konkreetne arvamus pärineb Teenuse kasutajalt või kas konkreetne teenuse kasutaja on ostnud konkreetse Aruande, jätab Teenusepakkuja endale õiguse võtta ühendust arvamuse autoriga, et selgitada ja kinnitada, et ta on tõepoolest Veebiportaali Teenuse kasutaja või on ostnud vaadeldava Aruande.

12.7. Kõik märkused, kaebused arvamuse kontrollimise kohta või vastuväited selle kohta, kas teatav arvamus pärineb Teenuse kasutajalt või kas antud teenuse kasutaja ostis antud Aruande, saab esitada analoogselt reklamatsioonide esitamise korraga, mis on toodud Kasutustingimuste punktis 6

13. LÕPPSÄTTED

13.1. Veebilehe kaudu sõlmitud lepingud sõlmitakse Poola seaduste kohaselt ja veebisaidi keeleversioonile vastavas keeles.

13.2. Käesolevate Kasutustingimustega reguleerimata küsimustes kohaldatakse järgmisi sätteid: Poola tsiviilseadustik; tarbijakaitseseadus, 18. juuli 2002. aasta seadus elektrooniliste teenuste osutamise kohta (Dziennik Ustaw, nr 144, p 1204 (hilisemate muudatustega) ja muud asjakohased Poola õigusnormid.

13.3. Tingimuste ja Eeskirjade muudatused:

13.3.1. Teenusepakkuja jätab endale õiguse teha muudatusi Kasutustingimustes olulistel põhjustel, st: muudatused makseviisides, õiguslike või regulatiivsete kohustustega seotud muudatused; muudatused osutatavate Elektrooniliste teenuste ulatuses või vormis; uute Elektrooniliste teenuste lisamine; vajadus võidelda ettenägematute ja otseste riskide vastu, mis on seotud Elektrooniliste teenuste ja Teenuse kasutajate kaitsmisega pettuse, pahavara, rämpsposti, andmete rikkumise või muude küberturbeohtude eest - niivõrd, kuivõrd need muudatused mõjutavad käesolevate Kasutustingimuste sätete rakendamist

13.3.2. Teade kavandatavatest muudatustest saadetakse vähemalt 15 päeva enne muudatuste jõustumise kuupäeva, tingimusel, et muudatus võidakse rakendada ilma 15-päevase etteteatamiseta, kui Teenusepakkujal: (1) on juriidiline või regulatiivne kohustus, mille kohaselt peab ta oma Tingimusi muutma viisil, mis takistab tal 15-päevase teavitamisperioodi järgimist; või (2) ta peab erandkorras muutma oma Kasutustingimusi, et tegeleda ettenägematu ja otsese ohuga, mis on seotud elektrooniliste teenuste ja teenuse kasutajate kaitsmisega pettuse, pahavara, rämpsposti, andmete rikkumise või muude küberturbeohtude eest. Eelmises lauses mainitud kahel viimasel juhul toimub muudatuste rakendamine viivitamata, välja arvatud juhul, kui on võimalik või vajalik pikem rakendamisperiood, millest Teenusepakkuja igakordselt teavitab.

13.3.3. Kestvate lepingute puhul (nt elektroonilise teenuse osutamine – Konto) on Teenuse kasutajal õigus lõpetada leping Teenusepakkujaga enne muudatuste kavandamise etteteatamistähtaja lõppu. Selline lõpetamine jõustub 15 päeva pärast teavituse kättesaamist. Kestva lepingu sõlmimise korral on muudetud tingimused Teenuse kasutajale siduvad, kui teda on muudatustest nõuetekohaselt teavitatud vastavalt muudatuste kehtestamisele eelnevale teavitamisperioodile ja kui ta ei ole selle aja jooksul lepingut lõpetanud. Lisaks sellele võib Teenuse kasutaja suvalisel hetkel pärast muudatustest teavitamise kättesaamist nõustuda tehtud muudatustega ja seega loobuda edasisest teavitamisperioodist. Kui sõlmitakse muud laadi leping kui kestvusleping, ei mõjuta Kasutustingimuste muudatused mingil moel õigusi, mis tarbijana tegutsev Teenuse kasutaja on omandanud enne tingimuste muudatuste jõustumise kuupäeva, eelkõige ei mõjuta tingimuste muudatused juba tehtud või esitatud tellimusi ega Aruande ostmiseks sõlmitud, realiseeritud või täidetud lepinguid

13.3.4. Kui Kasutustingimuste muutmine toob kaasa mistahes uute tasude kehtestamise või praeguste tasude suurenemise, on tarbijal õigus lepingust taganeda.

13.4. Vaidlused: mistahes vaidlus, mis tekib Teenusepakkuja ja Kliendi ehk teenuse tarbija vahel, lahendatakse vastavalt tsiviilseadustiku sätetele kohtu teel. Vaidlused Teenusepakkuja ja Kliendi vahel, kes ei ole teenuse tarbija, lahendatakse Teenusepakkuja registrijärgse asukohta piirkonnakohtus.

13.5. Käesolevad eeskirjad ei välista Teenusepakkujaga lepingut sõlmiva tarbija alalise elukoha riigis kehtivaid sätteid, mida ei saa lepinguga välistada. Sel juhul tagab teenuseosutaja talle antud tarbijakaitse sätete alusel, mida kokkuleppega ei saa välistada.

Eeskirjad ja Tingimused lisa 1: Lepingust taganemise vorm

Lepingust taganemise vorm
(palun täitke ja saatke see vorm ainult siis, kui soovite lepingust taganeda)

– Adressaat:

AUTODNA Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 128/152; 94-104 Łódź, Poola
kontakt@autodna.ee

Käesolevaga teatan/me(*) oma järgmiste kaupade müügilepingust(*) järgmiste kaupade tarnelepingust(*) järgmiste kaupade valmistamist puudutavast(*)/järgmise teenuse osutamist puudutavast töövõtulepingust(*)

– Lepingu sõlmimise(*)/vastuvõtu(*) kuupäev

– Tarbija(te) ees- ja perekonnanimi

– Tarbija(te) aadress

– Tarbija(te) allkiri (ainult juhul, kui vorm saadetakse paberkandjal)

– Kuupäev

(*) Mittevajalik läbi kriipsutada.

Pange tähele, et see sait kasutab küpsiseid, et saaksite kasutada meie teenust, pakkuda optimaalset sisu ja kohandada Veebileht vastavalt teie vajadustele. Saate hallata küpsiseid brauseri seadete muutmisega. Jätkates veebisaidi kasutamist ilma brauseri seadeid muutmata, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Lisateavet leiate meie veebisaidi privaatsuseeskirjadest.