Eeskirjad ja Tingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1.Veebiteenuse tegevus mis on saadaval aadressil www.autodna.ee kuulub firmale AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Registrikood: 121164104, KMKR: 5492391545, Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, Poola, Kuid eestis juhib lehe tegevust ettevõte AUTODNA.EE OÜ mille registrijärgne asukoht on Tallinnas (aadressil Mõisa 4-2, Tallinn 13522, Eesti). NIP: EE101958517; REGON: 14204982; e-post: kontakt@autodna.ee Kes on vastutav müügi, turunduse ja klieditoe eest eesti turul.

1.2.Järgmiste tingimuste eesmärk ei ole välistada ega piirata Kliendi ehk teenuse tarbija seadusega ette nähtud õigusi. Juhul, kui järgnevate punktide ja kehtivate seaduste vahel esineb vastuolu, juhindutakse otsuste tegemisel kehtivatest õigusnormidest.

1.3.Mõisted:

1.3.1.BLOGI - elektrooniline teenus, veebiblogi, mis on saadaval AutoDNA veebilehel ja on seotud veebilehe sisuga.

1.3.2.PAYSERA - PAYSERA UAB www.paysera.ee

1.3.3.LÜHITEAVE - teave, mis on saadud ülevaatliku aruande kaudu ning puudutab sõidukiga seotud informatsiooni või sündmusi. Selline teave sisaldab vastavate aruannete kättesaadavust, saadavalolevat informatsiooni ja sündmuste arvu. See aruanne ei sisalda täpsemat teavet ega sõidukiga seotud sündmuste üksikasju.

1.3.4.TSIVIILSEADUSTIK - tsiviilseadustik, 23. aprillil 1964. aastal (Journal of Laws 1964, nr 16, punkt 93, muudetud kujul).

1.3.5.KONTO - tähistatud individuaalse nime (e-posti aadressi) ja parooliga, mille klient on avaldanud teenusepakkuja ICT-süsteemi kaudu, kus kogutakse klientide andmeid.

1.3.6.VIN-KOOD - mootorsõiduki kordumatu identifitseerimisnumber, mis koosneb maksimaalselt 17 tähemärgist (tähed ja numbrid) (Vehicle Identification Number).

1.3.7.PAYPAL - PayPal (Euroopa) S.à rl & Cie, SCA, mille registrijärgne asukoht on Luksemburgis (aadress: 5. Condignation, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), tegeleb maksete töötlemisega Paypal.ee kaudu.

1.3.8.SÕIDUK - VIN-koodiga mootorsõiduk, mille Klient on elektroonilise teenuse abil identifitseerinud.

1.3.9.ARUANNE - elektrooniline teenus, mis hõlmab sõiduki informatsiooni ja sõidukiga seotud sündmusi.

1.3.10.TINGIMUSED JA EESKIRJAD - käesolevad Veebilehe kasutamise tingimused..

1.3.11.VEEBILEHT - Teenusepakkuja lehekülg, mis on internetis kättesaadav autoDNA veebilehtedel ja mille omanikuks on AUTODNA.EE OÜ.

1.3.12.ELEKTROONILINE TEENUS - Teenusepakkuja poolt osutatav teenus, mis edastatakse Veebilehe Kliendile elektrooniliselt.

1.3.13.KLIENT - täieliku õigusvõimega füüsiline isik, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta üksus, kes kasutab elektroonilisi teenuseid vastavalt Tingimustele.

1.3.14.TEENUSEPAKKUJA - AUTODNA.EE OÜ, mille registrijärgne asukoht on Tallinnas (aadressil: Mõisa 4-2, Tallinn 13522, Eesti). Aktsiakapital 2 800 eurot; NIP: EE101958417; REGON: 14204982; e-post: kontakt@autodna.ee; Telefon: +3726662886. Teenusepakkuja peab pakkuma ilma defektita toodet, vastavalt teenuste kasutamise Tingimustele ja Eeskirjadele.

1.3.15.TEENUSE KASUTAJA: täieliku teovõimega füüsiline isik, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta organisatsioon, kes kasutab elektroonilist teenust vastavalt teenuste kasutamise Tingimustele ja Eeskirjadele.

1.3.16.ARVAMUSED JA KOMMENTAARID: veebiteenuse osana saadaval olev elektrooniline teenus, mis võimaldab teenuse kasutajatel avaldada arvamusi ja kommentaare aruannete ning blogi sissekannete kohta.

1.3.17.UUDISKIRI: E-posti teel pakutav elektrooniline teenus, mis võimaldab kõigil Kasutajatel perioodiliselt saada Teenusepakkuja saadetud automaatseid uudiskirju. E-kirjad sisaldavad uudiseid autoDNA kohta ning veebisaidil pakutavaid soodustusi.

1.3.18.Täiendav teave kaebuste ja kahjunõuete kohtuvälise menetlemise kohta ning menetlustega seotud eeskirjad on kättesaadavad tarbijakaitseameti veebilehel ja vastava piirkonna (kohalike omavalitsuste) peakontorites, samuti muude organisatsioonide vahendusel, kelle seadusjärgsed ülesanded hõlmavad tarbijakaitset, sh kaubandusinspektsiooni- ja konkurentsiamet. Interneti-aadressid: tarbijakaitseamet.ee, konkurentsiamet.ee.

2. ELEKTROONILISED TEENUSED VEEBILEHEL

2.1.Teenusepakkuja pakub elektroonilisi teenuseid oma Veebilehe kaudu, näiteks: blogi, lühiteave, konto, arvamused ja kommentaarid, aruanded.

2.1.1.Blogi - blogile ligipääsuks on võimalik kasutada linki, mis on Teenusepakkuja veebilehel märgistatud sõnaga Blogi.

2.1.2.Lühiteave - lühiteabe kasutamiseks on vaja läbida kaks järgnevat etappi: 1) sisestada VIN-kood vastavale väljale; 2) klõpsata nupule, mis on tähistatud "VIN-koodi kontroll" või "Kinnita VIN".

2.1.3.Konto - konto kasutamiseks on vaja läbida kaks järgnevat etappi: 1) täita registreerimisvorm; 2) kasutada nuppu "Registreerumine". Registreerimisvormi täitmisel on vaja esitada järgmised kliendiandmed: e-posti aadress ja parool. Kontot on võimalik luua aruande tellimise protsessi käigus.

2.1.4.Arvamused ja kommentaarid - arvamuste ja kommentaaride avaldamine on võimalik veebilehe vastavas osas, näiteks artikli või blogipostituse all asuvas kommentaarilahtris. Arvamuse, hinnangu või kommentaari lisamiseks artikli või blogipostituse juurde on vaja esitada järgmised andmed: kliendi nimi ja e-posti aadress.

2.1.4.1.Blogile ligipääsemiseks peab Teenuse kasutaja avama blogipostitusega seotud lehekülje. Postituse all asub arvamuste ja kommentaaride lahter. Arvamuse, hinnangu või kommentaari lisamiseks Blogi sissekande alla on vaja esitada järgmised Teenuse kasutaja andmed: nimi ja e-posti aadress, samuti kommentaar;

2.1.4.2.Aruannete hinnangud asuvad aadressil autodna.ee/aruanded-arvustusi Arvamuse, hinnangu või kommentaari lisamiseks aruande kohta on vaja esitada järgmised Teenuse kasutaja andmed: nimi ja e -posti aadress, hinnatud aruande tüüp ja kommentaar.

2.1.5.Aruanne - aruande kasutamine on võimalik pärast lühiteabe genereerimist. Pärast lühiteabe genereerimist saab Klient valida ühe või mitu saadavalolevat aruannet. Valitud aruanne tehakse Kliendile kättesaadavaks siis, kui läbitud on kolm etappi: 1) täidetud on aruande tellimisvormi; 2)tellimus on kinnitatud vastavale nupule vajutamisega; 3) makse on realiseeritud. Aruande tellimisvormil on vaja märkida sõiduki VIN-kood.

2.1.6.Uudiskiri: uudiskirja teenust osutatakse tasuta; uudiskirja saamiseks lisab Teenuse kasutaja uudiskirja lahtrisse oma e-posti aadressi (sellele e-posti aadressile saadetakse regulaarne uudiskiri), klõpsab toimingunupul ja kinnitab uudiskirjaga liitumist hüpikaknas, klõpsates uuesti toimingunupul. Teenuse Kasutajal on õigus Uudiskirja saamisest loobuda mis tahes etapis ja ilma loobumise põhjust esitamata; Uudiskirjast loobumiseks saadab Teenuse Kasutaja Teenusepakkujale avalduse tellimusest loobumiseks. Uudiskirja saab tühistada ka klõpsuga tühistamislingile, mis on lisatud igale Teenusepakkuja saadetud Uudiskirjale.

2.1.7.Kliendil on kohustus kasutada Veebilehte seaduse ja moraalinormidega kooskõlas oleval viisil, võttes arvesse kolmandate isikute õigusi ja intellektuaalomandi õigusi. Keelatud on ebaseaduslikud tegevused, mis takistavad Veebilehe toimimist või tekitavad kahju Teenusepakkujat mainele.

2.2.Keelatud on ebaseadusliku sisu pakkumine Kliendi poolt. Klient on kohustatud andmeid sisestama kooskõlas faktidega.

2.3.Tehnilised nõuded, mis puudutavad Teenusepakkuja poolt kasutatavate IT-süsteemidega töötamist:

2.3.1.Arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefon või muu Internetiühendusega multimeediaseade.

2.3.2.Seadmel peab olema veebilehitseja ja internetiühendus: Mozilla Firefox 10.0 või uuem versioon, Internet Explorer 8.0 või uuem versioon, Opera 11 või uuem versioon, Google Chrome 17 või uuem versioon.

2.3.3.Küpsiste kasutamine veebilehitsejas on lubatud.

2.3.4.JavaScript on veebilehitsejas lubatud.

2.4.Blogi, lühiteave, konto, arvamused ja kommentaarid on tasuta.

2.5.Aruannete genereerimine on tasuline teenus - aruande hind määratakse veebilehel pärast lühiteabe genereerimist - aruande hind on esitatud eurodes. Näidatud hind on teenuse lõplik maksumus, milles sisalduvad maksud ja muud lisatasud.

2.6.Blogi, konto, arvamused ja kommentaarid on tähtajatud teenused. Lühiteave ja aruanded on ühekordselt kasutatavad ning eemaldatakse süsteemist pärast vastava informatsiooni jagamist kliendiga.

2.7.Teenusepakkuja on kohustatud elektroonilist teenust või toodet osutama tõrgeteta vastavalt Tingimustele ja Eeskirjadele.

3. ARUANNETEGA SEOTUD ÜKSIKASJALIKUD TINGIMUSED

3.1.Aruannete maksumused ja aruannete tüübid on kättesaadavad pärast lühiteabe genereerimist. Aruande kättesaadavaks tegemiseks on vaja esmalt genereerida lühiteave.

3.2.Veebilehe poolt esitatud aruanne on vaid abivahend (sekundaarne) ja ei tohi mingil juhul mõjutada Kliendi otsust sõiduki müügilepingu sõlmimise või sõlmimata jätmise kohta. Juhul, kui tekib kahtlusi sõiduki päritolu, tausta või läbisõidu suhtes, tuleb vastavaid kahtlusi kinnitada pädevate asutuste kaudu. Sõiduki tausta kontrollimiseks soovitab Teenusepakkuja ülalmainitud asutustega ühendust võtta enne iga müügilepingu sõlmimist, isegi kui kahtlusteks pole alust.

3.3.Sõidukit puudutav informatsioon avaldatakse aruande vormis, mis pärineb Teenusepakkuja sõltumatutest ja välistest allikatest. Teenusepakkuja roll piirdub seega ainult vastava teabe avaldamisega Veebilehe kaudu. Teenusepakkuja ei kontrolli sõiduki ajalugu puudutava informatsiooni usaldusväärsust, täpsust ega õigsust.

3.4.Klient teadvustab, et Teenusepakkuja kasutab aruannete koostamisel teavet, mis pärineb mitmetest avalikest arhiividest ja muudest allikatest ning vastavad andmed võivad sisaldada vigu ja väljajätmisi. Teenusepakkuja ei garanteeri ega kinnita aruande õigsust ega täielikkust. Klient teadvustab, et vastavate andmete levitamine on sageli seotud piirangutega ning seetõttu võib Teenusepakkujal puududa juurdepääs teabele, mis võib olla kättesaadav teistele osapooltele. Samuti teadvustab Klient, et Teenusepakkuja poolt kogutud informatsioon ei ole alati koheselt aruannete kaudu kättesaadav. Klient mõistab, et aruanded ei paku mingeid järeldusi ühegi sõiduki seisukorra kohta ning Klient võtab täieliku vastutuse oma otsuste ja tehingute eest, mis on seotud aruannetest pärineva informatsiooni kasutamisega. Teenusepakkuja ei garanteeri, et aruanded on täielikud või veatud.

3.5.Aruandes sisalduv sõidukit puudutab informatsioon on esitatud parimal võimalikul viisil - sõltuvalt sõiduki margist, mudelist, tootmisaastast ja tootmispaigast - enne teenuse ostmist genereeritakse aruannetega seonduv lühiteave, mis annab Kliendile ülevaate sellest, milline on kättesaadava informatsiooni ulatus. Lühiteabe põhjal saab Klient otsustada, kas ta soovib kindlat tüüpi aruande koostamisega jätkata või mitte.

3.6.Digitaalse toote kirjeldus:
AUTODNA.EE OÜ poolt pakutav toode või teenus autoDNA veebilehel

3.6.1.Põhijooned: Teenus põhineb sõidukit puudutava teabe ja sõidukiga seotud sündmuste edastamisel elektroonilise aruande vormis. Teabe ulatus ja sündmuste hulk esitatakse veebilehel pärast seda, kui Klient on Teenusepakkujale esitanud vajaliku informatsiooni.

3.6.2.Kogusumma: kasutaja poolt makstav summa, mis kuvatakse pärast lühiteabe genereerimist.

3.7.1Funktsionaalsus:
Eesti keel
Failitüüp: pdf
Suurus: suurus sõltub aruandes sisalduvast informatsioonist
Juurdepääsu tüüp: allalaadimine. Aruannet (või ühekordselt kasutatavat SMS-i, mis annab Aruandele juurdepääsu) jagatakse kohe pärast ostu sooritamist, mitte rohkem kui 1 kalendripäeva jooksul alates sellest, kui Teenusepakkuja on saanud kas maksekinnituse Veebisaidil valitud makseteenuse pakkujalt või korrektselt saadetud SMS-koodi. Aruannet jagatakse üldjuhul vähem kui 5 minuti jooksul.
Juurdepääsutingimused: piiramatu kasutus isiklikul otstarbel, mitte varundamiseks või reprodutseerimiseks.
Piirangud: puuduvad

3.7.2.Koostalitlusvõime:
Riistvara ja tarkvara: Seadmel peab olema internetiühendus ja veebilehitseja: Mozilla Firefox 10.0 või uuem versioon, Internet Explorer 8.0 või uuem versioon, Opera 11 või uuem versioon, Google Chrome 17 või uuem versioon. Veebilehitseja peab toetama küpsiseid.

4. MAKSETE TINGIMUSED

4.1.Veebileht pakub järgmisi makseviise:

4.1.1.Elektrooniline makse PAYSERA teenuse kaudu - võimalikud makseviisid on saadaval aadressil Paysera.ee.

4.1.2.Elektrooniline makse PayPali kaudu (Paypal.com/ee).

4.2.Veebipõhiste ülekannete ja krediitkaardimaksete eest vastutab Paysera arvelduskeskus.

4.3.PayPali tehingud eest vastutab PayPal.

4.4.Teenuse Kasutaja on kohustatud tasuma 3 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Tuleb meeles pidada, et Aruannet jagatakse alles siis, kui Teenuse Kasutaja on selle eest tasunud.

5. LEPINGU LÕPETAMISE TINGIMUSED

5.1.Klient ja Teenusepakkuja võivad elektroonilise lepingu igal ajal lõpetada vastastikusel kokkuleppel.

5.2.Määramata ajaks sõlmitud elektrooniliste teenuste lepingu lõpetamine (nt Konto):

5.2.1.Kliendil on õigus leping lõpetada viivitamatult ja põhjenduseta, saates Teenusepakkujale asjakohase avalduse autoDNA kontaktvormi kaudu või kirja teel.

5.2.2.Juhul, kui Teenuse Kasutaja on samaaegselt Teenuse tarbija või füüsiline isik, kelle suhtes kohaldatakse tarbijaõigust, võib Teenusepakkuja tähtajatu ja kestva iseloomuga elektrooniliste teenuste lepingu üles öelda ainult juhul, kui (1) seadus või kohaldatavad eeskirjad nõuavad, et Teenusepakkuja lõpetaks antud Teenuse Kasutajale mistahes elektroonilise teenuse osutamise või (2) Teenuse Kasutaja rikub ebaseaduslikult ja korduvalt teenuse Tingimusi ja Eeskirju, eriti kui sellega kaasneb ebaseadusliku sisu avaldamine, vaatamata vähemalt ühele nõudmisele lõpetada kõnealuse sisu avaldamine või eemaldada see hiljemalt ettenähtud tähtajaks. Tingimuste ja Eeskirjade rikkumine peab olema õigusvastane ja objektiivne. Sellisel juhul lõpeb Leping 15 päeva jooksul alates Lepingu ülesütlemise tahte avaldamisest (see on etteteatamistähtaeg). Ülejäänud Teenuse Kasutajate puhul, kes ei ole tarbijad või füüsilised isikud, kelle suhtes kohaldatakse tarbijaõigust, võib Teenusepakkuja lõpetada tähtajatu ja kestva iseloomuga elektrooniliste teenuste lepingu viivitamatult ja ilma põhjendusi esitamata. Teenusepakkuja saadab vastava deklaratsiooni e-postiga või kirja teel Teenuse Kasutaja Kontol esitatud aadressile.

5.2.3.Veebilehe sulgemisel võib Teenusepakkuja lõpetada määramata ajaks sõlmitud elektroonilise teenuse lepingu (nt Konto). Leping lõppeb sel juhul 14 päeva jooksul pärast lõpetamise kavatsuse esitamist (teavitamise tähtaeg).

6. KAEBUSTE MENETLEMISE EESKIRJAD

6.1.Elektrooniliste teenuste osutamisega seotud kaebused:

6.1.1.Kaebuse, mis on seotud Teenusepakkuja poolt Veebilehe kaudu pakutavate elektrooniliste teenustega, võib Klient esitada 60 päeva jooksul alates eeskirjade eiramise tuvastamisest, saates Teenusepakkujale asjakohase avalduse kontaktvormi kaudu või kirja teel. Tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Klient saadab teate enne teavitustähtaja lõppu.

6.1.2.Kaebusele palume lisada vähemalt: Kliendi nimi ja perekonnanimi, kirjavahetuse aadress, kaebuse põhjustega seotud asjaolude üksikasjalik kirjeldus. Juhul, kui kaebus on seotud konkreetse aruandega, vajame täiendavaid andmed (kui andmed on saadaval): aruande soetamise kuupäev, makse kuupäev, aruande liik ja tehingu summa.

6.1.3.Teenusepakkuja menetleb kaebust viivitamatult; see tähendab, et vastus saadetakse hiljemalt 14 päeva jooksul alates nimetatud kaebuse kättesaamisest. Teenusepakkuja vastus kaebusele saadetakse kaebusvormil esitatud Teenuse Kasutaja e-posti aadressile või muul Teenuse Kasutaja valitud viisil.

7. LEPINGUST TAGANEMISE ÕIGUS

7.1.Klient, kes samaaegselt teenuse tarbija ning on sõlminud Teenusepakkujaga kauglepingu, võib lepingust taganeda ilma põhjenduseta, esitades avalduse 14 päeva jooksul. Tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui teade on saadetud enne teavitustähtaja möödumist. 14-päevane ajavahemik, mil Klient saab lepingust taganeda, loetakse alanuks objekti vabastamise hetkest või juhul kui lepingu aluseks on teenus, siis teenuse kättesaamise kuupäevast. Kauglepingust taganemisel loetakse Leping mittesõlmituks.

7.2.Kliendil ei ole õigust distantsilt sõlmitud lepingust taganeda juhul, kui: 1) teenus algas Kliendi nõusolekul ning punktis 7.1 nimetatud tähtaeg on möödunud; 2) teenuse vastab Kliendi poolt kindlaks määratud omadustele; 3) teenus ei ole oma loomuse tõttu tagastatavad või vastav ese on kiiresti riknev. 4) leping on sõlmitud digitaalse infosisu tarnimiseks, mis ei ole registreeritud andmekandjale, tingimusel, et tarnimine toimus pärast tarbija otsest nõusolekut enne lepingust taganemise kuupäeva ja et tarbijat teavitati sellest, et tal ei ole õigust lepingust taganeda.

7.3.Lepingust taganemise näidis on lisatud käesolevatele Tingimustele ja Eeskirjadele.

8. KAEBUSTE ESITAMINE JA TÖÖTLEMINE KOHTUVÄLISELT NING JUURDEPÄÄS VASTAVATELE PROTSEDUURIDELE

8.1.Järgnev kehtib ainult nende Teenuse Kasutajate kohta, kes on tarbijad.

8.2.Tarbijale on kättesaadavad järgmised kohtuvälised kaebuste esitamise ja töötlemise protseduurid: (1) alalisele arbitraažikohtule esitatud taotlus vaidluse lahendamiseks (lugege lähemalt riigiteataja.ee/akt/79371); (2) Kaubandusinspektsiooni kohalikule inspektorile saadetud taotlus vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks (Kaubandusinspektsiooni tegevuse kohta Müüja tegevuspiirkonnas lugege lähemalt kodulehelt); ja (3) kohaliku (linna) tarbijaõiguste eestkõneleja või tarbijaõigusi kaitsva organisatsiooni (nt Tarbijate Liit) toetus. Nõu saate e-posti teel, kui kirjutate aadressile avaldus@komisjon.ee, või telefoni teel, kui helistate tarbijate nõuandetelefonile 620 1707 (tööpäeviti kell 10:00-15:00, kehtib tavatariif).

8.3.Lisateavet kaebuste esitamise ja menetlemise kohta kohtuväliselt leiate TTJA (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) veebilehelt: ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon.

8.4.Aadressil ec.europa.eu/consumers/odr leiate veebipõhise platvormi, mis hõlbustab tarbijate ja ettevõtjate vaheliste vaidluste lahendamist ELi tasandil (ODR; Online Dispute Resolution site). ODR-platvorm on interaktiivne, mitmekeelne veebisait, mis pakub ulatuslikku tuge tarbijatele ja ettevõtjatele, kes soovivad lahendada müügi- või teenuslepingutega seotud vaidlusi veebipõhiselt, väljaspool kohut.

9. ISIKUANDMED

9.1.Meie Veebisaidil töödeldavaid isikuandmeid, mis on vajalikud käesolevate kasutustingimuste täitmiseks, haldab Teenusepakkuja. Eesmärgi ja ulatuse osas töödeldakse isikuandmeid vastavalt meie Veebisaidil avaldatud Privaatsuspoliitikale. Privaatsuspoliitikas on loetletud eeskirjad, mida Haldaja kohaldab isikuandmete töötlemisel, et oma teenuseid Veebisaidi kaudu pakkuda. Sellega määratakse kindlaks isikuandmete töötlemise alused, eesmärgid ja ulatus, samuti nende isikute õigused, kelle isikuandmeid töödeldakse. Lisaks määrab see küpsiste ja analüüsivahendite kasutamise Veebisaidil. Veebisaidi kasutamine ja Veebisaidi Kasutaja isikuandmete esitamine on vabatahtlik, välja arvatud Privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel.

10. AUTORIÕIGUSED

10.1.Kogu Veebilehe sisu ja logod on Teenusepakkuja poolt kaitstud autoriõigustega, mis tulenevad autoriõiguste seadusest (4. veebruar 1994) ja sellega kaasnevatest määrustest (Journal of Laws Nr 24, punkt 83, muudetud redaktsiooniga).

10.2.Klient saab sirvida Veebilehel avaldatud materjale, sealhulgas elektrooniliste teenuste kaudu pakutavaid materjale, samuti alla laadida nende materjalide üksikuid eksemplare seadusega sätestatud piirides ning ainult isiklikuks otstarbeks.

10.3.Veebilehe sisu ja logode kasutamine on keelatud muul viisil kui käesolevates Tingimustes ja Eeskirjades täpsustatud või seadustega sätestatud juhtudel.

11. ETTEVÕTETELE KEHTIVAD MÄÄRUSED

11.1.Tingimuste ja Eeskirjade järgmised sätted kehtivad ainult Teenuse Kasutajale, kes ei ole tarbija. Alates 1. jaanuarist 2021 kehtib see ka lepingute suhtes, mis on sõlmitud mitte varem kui sel päeval, kui Teenuse Kasutaja, kes ei ole füüsiline isik, sõlmib lepingu, mis on otseselt seotud tema majandustegevusega, kuid leping ei ole selgelt seotud kõnealuse isiku kutsetegevusega, mis tuleneb tema majandustegevuse laadist (nagu see on märgitud Äriregistris).

11.2.Teenusepakkujal on igal ajal õigus Teenuse Kasutaja esitatud teavet kontrollida ja kinnitada. Kontrolli osana on Teenusepakkujal õigus nõuda Teenuse Kasutajalt sertifikaatide ja muude dokumentide skaneerimist, mis võivad andmete kinnitamiseks vajalikud olla. Kontrollimise ajaks on Teenusepakkujal õigus Teenuse Kasutaja Konto kasutamine peatada kuni protsessi lõpuni.

11.3.Teenusepakkujal on õigus Teenuse Kasutajaga sõlmitud elektroonilise teenuse lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates selle sõlmimise päevast.

11.4.Teenusepakkuja ei võta vastutust mis tahes kahju või suutmatuse eest pakkuda teenust kokkulepitud viisil, kui teenust ei ole võimalik pakkuda mis tahes vigade ja tehniliste probleemide, samuti hoolduskatkestuste tõttu.

11.5.Teenusepakkuja ei vastuta mis tahes kahju või suutmatuse eest pakkuda teenust kokkulepitud viisil, kui teenust ei ole võimalik pakkuda vääramatu jõu tõttu (näiteks häkkerirünnakud, loodusõnnetused, epideemiad, rahutused või sõjad) või muudel põhjustel, mis on väljaspool Teenusepakkuja kontrolli.

11.6.Teenusepakkuja vastutus Teenuse Kasutaja ees, sõltumata selle õiguslikust alusest, piirdub (nii ühe nõude kui ka kõigi esitatud nõuete kogusumma puhul) Teenuse Kasutaja poolt Teenusepakkujale elektrooniliste teenuste osutamise eest tehtud maksete kogusummaga. Summa ei tohi ületada 200 eurot. Ülaltoodud piirang kehtib kõikidele Teenuse Kasutaja poolt Teenusepakkujale esitatud pretensioonidele. Teenusepakkuja vastutab Teenuse Kasutaja ees ainult tüüpiliste kahjude korral, mis olid lepingu sõlmimise päeval ettenähtavad, ega vastuta saamata jäänud kasumi eest.

12. LÕPPSÄTTED

12.1.Veebilehe teenuste kasutamise lepingud on sõlmitud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja eesti keeles.

12.2.Juhul, kui käesolevad Tingimused ja Eeskirjad ei kehti, on kehtivad järgmised määrused: tsiviilkoodeks; elektrooniliste teenuste seadus 30 mai 2014 - tarbijaõigused ja -kohustused (Journal of Laws 2014, nr 827); ja elektrooniliste teenuste seadus 18. juuli 2002 (Journal of Laws nr 144, punkt 1204, muudetud redaktsiooniga).

12.3.Tingimuste ja Eeskirjade muudatused:

12.3.1.Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta teenuse Tingimusi ja Eeskirju. Muudetud Tingimused ja Eeskirjad on Kliendi jaoks siduvad, kui täidetud on tsiviilkoodeksi punkt 384, st Klienti on tehtud muudatustest nõuetekohaselt teavitatud ja Klient ei ole elektrooniliste teenuste osutamise lepingust taganenud 14 päeva jooksul alates teavitamise kuupäevast.

12.3.2.Tingimuste ja Eeskirjade muudatused ei kahjusta mingil viisil Kliendi ehk elektrooniliste teenuste tarbija poolt omandatud õigusi (tsiviilkoodeks, punkti 22). Kliendil, kes kasutas Veebilehe teenuseid enne muudatuste läbiviimist, on antud juhul õigus Veebilehte kasutada ka muudatuste jõustumise korral.

12.4.Vaidlused: mistahes vaidlus, mis tekib Teenusepakkuja ja Kliendi ehk teenuse tarbija vahel, lahendatakse vastavalt tsiviilseadustiku sätetele kohtu teel. Vaidlused Teenusepakkuja ja Kliendi vahel, kes ei ole teenuse tarbija, lahendatakse Teenusepakkuja registrijärgse asukohta piirkonnakohtus.

Eeskirjad ja Tingimused lisa 1: Lepingust taganemise vorm

Lepingust taganemise vorm
(palun täitke ja saatke see vorm ainult siis, kui soovite lepingust taganeda)

– Adressaat:

AUTODNA.ee OÜ
Mõisa 4-2, Tallinn 13522, Eesti
kontakt@autodna.ee

Käesolevaga kinnitan/kinnitame(*), et soovin/soovime(*) taganeda müügilepingust järgmiste objektide osas(*) tarnelepingust järgmiste objektide osas(*) eritöölepingust konkreetse objekti osas(*)/ teenuslepingust järgmise teenuse osutamiseks(*)

– Lepingu(*)/tarne(*) kuupäev

– Tarbija(te) nimi ja perekonnanimi

– Tarbija(te) aadress

– Tarbija(te) allkiri (vajalik ainult siis, kui vorm saadetakse paberkandjal)

– Kuupäev

(*) Mittevajalik kustutada/maha tõmmata.

Pange tähele, et see sait kasutab küpsiseid, et saaksite kasutada meie teenust, pakkuda optimaalset sisu ja kohandada Veebileht vastavalt teie vajadustele. Saate hallata küpsiseid brauseri seadete muutmisega. Jätkates veebisaidi kasutamist ilma brauseri seadeid muutmata, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Lisateavet leiate meie veebisaidi privaatsuseeskirjadest.