autoDNA.ee sõiduki ajalugu kajastav aruanne

Hinnad alates 6,40
Ostjatepoolsed hinnangud:
4.2/5
(keskmine alates 170 arvamused)

Alginformatsioon

Aruande järgmises osas näidatakse ära sõiduki vanus lähtuvalt mudeli tootmiskuupäevast ja esmase registreerimise kuupäev. Tasub meeles pidada, et tellimuse alusel toodetud sõidukid registreeritakse edasimüüja juures koheselt pärast nende tootmist ning nendel on populaarseim mootoriversioon ning varustus ja värv, mille on valinud ostja (näiteks hõbemetallik, punane, valge). Tavaliselt sellised autod ootavad oma ostjat ning seetõttu erineb nende esmase registreerimise kuupäev tootmiskuupäevast 3-4 kuu võrra. Seda ei maksa pidada ebatavaliseks. Lisatähelepanu peaks antud asjaolule pöörama vaid juhul kui selline kuupäevade erinevus ületab kuus kuud. Niisugune asjaolu võib viidata sellele, et edasimüüja ei ole suutnud autot kaua müüa. Näide: aasta jooksul pärast auto tootmist või selle transportimisel edasimüüjani võis auto saada kahjustatud ning võis olla tekkinud vajadus remondi või värvimise järele. Mõnikord võib kuupäevade vahe tuleneda ka sõiduki tootmiskohast, näiteks juhul kui sõiduk on toodetud Jaapanis või Lõuna-Koreas ja Euroopas asuva edasimüüjani on see transpordioludest tulenevalt jõudnud alles paari kuu pärast.

Aruande kokkuvõte

Aruande kokkuvõttes sisaldub kogu kasutatud sõiduki kohta kättesaadav informatsioon.

Informatsioon on jaotatud kolme ossa:

1. Põhiinformatsioon, põhiinformatsioon sõiduki kohta, varguse kontroll andmebaasides, informatsioon tootjapoolsete tagasikutsumiste (tootmisvigade) kohta ning informatsioon tootja kohta.

2. Sõiduki ajalugu, grupeeritud odomeetri näidud, liiklusõnnetuste ajalugu, hinnaajalugu ja transpordivahendi kasutamine (ametlik kasutamine: kas on olnud kasutusel takso, rendiautona), varasemad registreerimised ja omanikud ning ka informatsioon tehniliste ülevaatuste kohta.

3. Lisainformatsioon: sõiduki varustus, arhiivifotod (juhul kui need on kättesaadavad) ning ka informatsioon varasemalt antud VIN-koodiga autoDNA andmebaasis tehtud päringute kohta.

Kasulik informatsioon

Kasulik informatsioon hõlmab informatsiooni sõiduki keskmise aastase läbisõidu kohta ning näitab seda nii numbriliselt kui graafiliselt, eraldi iga kütuseliigi kohta (diiselkütus või bensiin).
Need andmed lähtuvad sarnastest seda tüüpi sõidukitest, mis on autoDNA andmebaasis kontrollitud. Andmed avalduvad numbritena. Kui tunneme huvi auto vastu, mille läbisõit on tunduvalt väiksem kui seda näitab autoDNA andmebaasi poolt tehtud arvutus, on ilmselt muudetud odomeetri näitu.

Keskmine läbisõit näidatakse graafiliselt konkreetse mootoritüübi kohta. See võimaldab Teil võrrelda vahet odomeetri näidu ja iga aastase läbisõidu kohta käivat teavet aruandes.

Aruande käesolevas jaotises avalduvad väärtused on viidatud ja ligikaudsed väärtused.

Informatsioon sõiduki kohta

Siit on leitav peamine informatsioon soovitava sõiduki kohta.
Tuginedes sõiduki identifitseerimisnumbrile (VIN), kontrollib meie süsteem järgmist informatsiooni:marki, mudelit, keretüüpi, mootorit, tootja riiki, ülekandetüüpi, roolisüsteemi ja palju muud informatsiooni.
Sõltuvalt informatsioonist, mille tootja on konkreetsesse VIN-koodi kodeerinud, avaldub aruande selles osas kas täielik või osaline informatsioon. Aruande selles osas leiate Te informatsiooni VIN korrektsuse kohta. Osade tootjate korral on võimalik kontrollida VIN-koodi õigsust (vastavalt ISO standardile) ning kontrollida ka kontrollnumbrit. Siiski ei paku mitte kõik tootjad sellist võimalust. Sel juhul ilmub pärast tasuta päringu tegemist ekraanile tekst “VIN kontroll – ei ole võimalik”.

Informatsioon tootja kohta

Aruande selles osas leiate Te kogu vajaliku informatsiooni tootja kohta , tootja kontaktandmed ja andmete uuendamise kuupäeva.

Varastatud sõidukite andmebaas

Siia on kogutud informatsioon konkreetsetest riikidest, sõidukite kohta, mis võivad olla varastatud ning võimalik, et see informatsioon on politseile teada.
Riiklike institutsioonide nimekiri, kelle informatsiooniga andmebaasi pidevalt täiendatakse. Päringu tulemusena saadavat informatsiooni tuleks tõlgendada soovitusena. autoDNA.ee ei saa garanteerida, et sõiduk, mille andmed päringu teostaja poolt sisestatakse, on andmebaasi kantud või sealt kustutatud või on veel tagaotsitav või enam ei ole. Palume teostada täiendav päring auto kohta vastutavates institutsioonides (näiteks politseis) või kaasata sõltumatu ekspert.
Pea meeles: juhul kui meie andmebaasis tehtud päringu tulemus näitab, et sõiduk on tagaotsitav, peate te pöörduma politseisse.

Tootjatepoolsed tagasikutsumised

Siin peatükkis pakume informatsiooni tootjatepoolsete tagasikutsumiste kohta, tootmisvigade kohta. Juhul kui tootja teatab sõidukite tagasikutsumisest, on meie aruandes olemas probleemikirjeldus ja probleemi tekkepõhjus ning ka selgitus selle kohta, kuidas probleemi lahendada ja millise volitatud edasimüüja poole pöörduda. Samuti on ära näidatud need sõidukite tootmiskuupäevad, millistel kuupäevadel toodetud sõidukite kohta antud tagasikutsumisteade käib (millistel sõidukitel antud tootmisviga on).


autoDNA on ainuke turul saadaolev teenus, mis eelnevalt kirjeldatud informatsiooni pakub.


Teeme koostööd rahvusvahelise operaatoriga – Liiklusohutuse (Traffic Safety) ja Transpordi Jälgimise Agentuuriga (Transport Supervision Agency), mis on üks suurimaid tootjaandmete andmebaase (VOSA). Palun pidage silmas, et me viitame alati informatsiooniallikale. Seda informatsiooni võivad tagada kaks erinevat organisatsiooni – VOSA ja Poola UOKIK (Tarbija- ja Konkurentsikaitse Büroo).

Sõiduki ajalugu

Sõiduki ajaloo sektsioon annab ülevaate sõiduki minevikust. Saate teada, mis on varasemalt autoga juhtunud ja kuna see juhtus. Siit võite leida läbisõidunäite, tehniliste ülevaatuste tulemusi, registreeringuid, õnnetusi, kasutusala jne.


Sündmused on kokkuvõetud nii, et oleks nähtav oluline informatsion nagu kahjude ajalugu, läbisõidud, hinna ajalugu ja kasutusala. Kokkuvõte koostatakse vastavalt sõiduki minevikule. Niiviisi saate vältida potentsiaalseid probleeme kasutatud auto ostmisel.

Viimati teostatud päringud

Käesolevas sektsioonis pakume informatsiooni konkreetse sõiduki kohta varem teostatud päringute kohta ning nende teostamise aja ja koha kohta. Selliste andmete väärtus seisneb selles, et ostja saab informatsiooni varasemate päringute kohta: kes ja millal on antud auto vastu huvi tundnud. Eelmise tehingu ebaõnnestumise fakt, võib olla teatud signaaliks ostja jaoks.

Varustus

Selles alajaotuses leiate Te informatsiooni sõiduki varustuse kohta.

Võimalikud kirjed:

  • siseviimistluses kasutatud materjalide värv,
  • laki värv,
  • informatsioon detailide kohta - kas on erinevusi ehisliistude, kaitseraudade, kere, peeglite värvitoonis,
  • klaasitoon,
  • kliimseadme tüüp,
  • navigatsiooni- ja audiosüsteemi tüüp,
  • kokkuklapitavad ja soojendusega peeglid,
  • elektrilised aknad,
  • turvapatjade arv jms.

Enne ostu sooritamist kontrollige hoolikalt, kas kogu aruandes nähaolev varustus on autosse ka paigaldatud. Näiteks juhul kui klaasitoon ei lange kokku aruandes näidatuga, on võimalik, et sõiduk on osalenud liiklusõnnetuses ja klaas on vahetatud.

Nendes andmetes kajastub ka see, kas autole on paigaldatud varustust, mida tootja pole ette näinud.

Arhiivis asuvad sõiduki fotod

Pildigaleriis sõiduki fotodega tutvudes pöörake tähelepanu sellele kui kaua on sõiduk müügis olnud. Fotod aitavad ka juhul kui kahjustatud autot on proovitud müüa “heas korras oleva” autona.

Pidage meeles – juhul kui tasuta VIN-koodi kontrolli ajal ei ilmu ekraanile tekst, mis kinnitab fotode olemasolu antud sõiduki kohta, tähendab see seda, et pärast aruande ostu lisainformatsiooni fotode kohta ei tule.

Klientide arvamused

Skoor:
3/5
Ma nägin palju positiivseid arvamusi siin ja tahan lisada ühe enda eest. Mul on kena BMW mu auto kuulutusi interneti teenuste kohta. Ma olin põnevil, auto, kui müüja on eraisik ja pole mingi professionaalne ettevõtja. Kasutajatel soovitatakse kontrollida VIN-koodi interneti foorumites. Tasuta interneti otsingusse, pole mul midagi. Aga kuna autoDNA raportit ei maksa palju, ma ostsin selle. Lõpuks päästis mind palju raha, nagu ma nägin, kuidas BMW nägi välja nagu enne auctioneed ja leidsin uue BMW.
- Aleksander
Skoor:
4/5
Ma mõtlesin pikalt, importides auto välismaalt, kuid kõik teavad, kui palju probleeme see tekitada võib. Tänu autoDNA oli vähemalt ühes numbris. Vin piisas, et saada repord ülimalt olulist infot auto kohta, mis asuvad tuhandete kilomeetrite kaugusel oma kodust. Kõik lühikesed ja mõistliku hinnaga ka, nii et ma soovitan seda.
- Ken
Skoor:
4/5
Puudub viimased 5 aastat sõiduki ajalugu(võibolla pole saadaval). Puudub ka kindlustusjuhtumite ajalugu. Sest antud sõidukil on vin kood remarkeeritud mingil x põhjusel teise kohta. Samas on esiosas jälgi mis viitavad avariile. Tänu autoDNA-le saan öösel rahulikumalt magada kuna sain kinnituse, et ei olegi kõige hullem sidrun.
- Indrek

Lõppsätted

autoDNA saab informatsiooni mitmesugustest allikatest, sealhulgas avalikest internetis kättesaadavatest allikatest ning esitab selle informatsiooni sõiduki internetiajaloona. Kättesaadava informatsiooni hulk sõltub konkreetsest VIN-koodist. Aruande sisu on alati kättesaadav kontrollimiseks enne ostu sooritamist.

Aruannetes sisalduv informatsioon kujutab endast kokkuvõetud andmed, mida kogub ekspertsüsteem autoDNA. Neid andmeid võivad dubleerida algallikatest tulenevad vead. autoDNA.ee teeb kõik võimaliku selliste vigade minimiseerimiseks.

Pidage meeles: autoDNA aruanded ja nendes sisalduv informatsioon on soovitusliku iseloomuga ning seetõttu ei saa need olla määravaks teguriks auto ostul või müügil. Aruandes sisalduvat informatsiooni tuleb kontrollida volitatud teeninduskeskuses või lasta kontrollida sõltumatul autoeksperdil.

Pange tähele, et see sait kasutab küpsiseid, et saaksite kasutada meie teenust, pakkuda optimaalset sisu ja kohandada Veebileht vastavalt teie vajadustele. Saate hallata küpsiseid brauseri seadete muutmisega. Jätkates veebisaidi kasutamist ilma brauseri seadeid muutmata, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Lisateavet leiate meie veebisaidi privaatsuseeskirjadest.