autoDNA.ee sõiduki ajalugu kajastav aruanne

Hinnad alates 5,40
Ostjatepoolsed hinnangud:
4.3/5
(keskmine alates 15 arvamused)

Alginformatsioon

Aruande järgmises osas näidatakse ära sõiduki vanus lähtuvalt mudeli tootmiskuupäevast ja esmase registreerimise kuupäev. Tasub meeles pidada, et tellimuse alusel toodetud sõidukid registreeritakse edasimüüja juures koheselt pärast nende tootmist ning nendel on populaarseim mootoriversioon ning varustus ja värv, mille on valinud ostja (näiteks hõbemetallik, punane, valge). Tavaliselt sellised autod ootavad oma ostjat ning seetõttu erineb nende esmase registreerimise kuupäev tootmiskuupäevast 3-4 kuu võrra. Seda ei maksa pidada ebatavaliseks. Lisatähelepanu peaks antud asjaolule pöörama vaid juhul kui selline kuupäevade erinevus ületab kuus kuud. Niisugune asjaolu võib viidata sellele, et edasimüüja ei ole suutnud autot kaua müüa. Näide: aasta jooksul pärast auto tootmist või selle transportimisel edasimüüjani võis auto saada kahjustatud ning võis olla tekkinud vajadus remondi või värvimise järele. Mõnikord võib kuupäevade vahe tuleneda ka sõiduki tootmiskohast, näiteks juhul kui sõiduk on toodetud Jaapanis või Lõuna-Koreas ja Euroopas asuva edasimüüjani on see transpordioludest tulenevalt jõudnud alles paari kuu pärast.

Aruande kokkuvõte

Aruande kokkuvõttes sisaldub kogu kasutatud sõiduki kohta kättesaadav informatsioon.

Informatsioon on jaotatud kolme ossa:

1. Põhiinformatsioon, põhiinformatsioon sõiduki kohta, vargusefakti kontroll andmebaasides, informatsioon tootjapoolsete tagasikutsumiste (tootmisvigade) kohta ning informatsioon tootja kohta.

2. Sõiduki ajalugu, grupeeritud odomeetri näidud, liiklusõnnetuste ajalugu, hinnaajalugu ja transpordivahendi kasutamine (ametlik kasutamine: kas on olnud kasutusel takso, rendiautona), varasemad registreerimised ja omanikud ning ka informatsioon tehniliste ülevaatuste kohta.

3. Lisainformatsioon: sõiduki varustus, arhiivifotod (juhul kui sellised on kättesaadavad) ning ka informatsioon varasemalt antud VIN-koodiga autoDNA andmebaasis tehtud päringute kohta.

Kasulik informatsioon

Kasulik informatsioon hõlmab informatsiooni sõiduki keskmise aastase läbisõidu kohta ning näitab seda nii numbriliselt kui graafiliselt, eraldi iga kütuseliigi kohta (diiselkütus või bensiin).
Need andmed lähtuvad sarnastest seda tüüpi sõidukitest, mis on autoDNA andmebaasis kontrollitud. Andmed avalduvad numbritena. Kui tunneme huvi auto vastu, mille läbisõit on tunduvalt väiksem kui seda näitab autoDNA andmebaasi poolt tehtud arvutus, on ilmselt muudetud odomeetri näitu.

Keskmine läbisõit näidatakse graafiliselt konkreetse mootoritüübi kohta. See võimaldab Teil võrrelda vahet odomeetri näidu ja iga aastase läbisõidu kohta käivas aruandes.

Aruande käesolevas jaotises avalduvad väärtused on viidatud ja ligikaudsed väärtused.

Informatsioon sõiduki kohta

Siit on leitav peamine informatsioon soovitava sõiduki kohta.
Tuginedes sõiduki identifitseerimisnumbrile (VIN), kontrollib meie süsteem järgmist informatsiooni:marki, mudelit, keretüüpi, mootorit, tootjariiki, ülekandetüüpi, roolisüsteemi ja palju muud informatsiooni.
Sõltuvalt informatsioonist, mille tootja on konkreetsesse VIN-koodi kodeerinud, avaldub aruande selles osas kas täielik või osaline informatsioon. Aruande selles osas leiate Te informatsiooni VIN korrektsuse kohta. Osade tootjate korral on võimalik kontrollida VIN-koodi õigsust (vastavalt ISO standardile) ning kontrollida ka kontrollnumbrit. Siiski ei paku mitte kõik tootjad sellist võimalust. Sel juhul ilmub pärast tasuta päringu tegemist ekraanile tekst “VIN kontroll – ei ole võimalik”.

Informatsioon tootja kohta

Aruande selles osas leiate Te kogu vajaliku informatsiooni tootja kohta , tootja kontaktandmed ja andmete uuendamise kuupäeva.

Varastatud sõidukite andmebaas

Siia on kogutud informatsioon konkreetsetest riikidest, sõidukite kohta, mis võivad olla varastatud ning võimalik, et see informatsioon on politseile teada.
Riiklike institutsioonide nimekiri, kelle informatsiooniga andmebaasi pidevalt täiendatakse. Päringu tulemusena saadavat informatsiooni tuleks tõlgendada soovitusena. autoDNA.lv ei saa garanteerida, et sõiduk, mille andmed päringu teostaja poolt sisestatakse, on andmebaasi kantud või sealt kustutatud või on veel tagaotsitav või enam ei ole. Palume teostada täiendav päring auto kohta vastutavates institutsioonides (näiteks politseis) või kaasata sõltumatu ekspert.
Pea meeles: juhul kui meie andmebaasis tehtud päringu tulemus näitab, et sõiduk on tagaotsitav, peate te pöörduma politseisse.

Tootjatepoolsed tagasikutsumised

Siin jaotises pakume informatsiooni tootjatepoolsete tagasikutsumiste kohta, tootmisvigade kohta. IJuhul kui tootja teatab sõidukite tagasikutsumisest, on meie aruandes olemas probleemikirjeldus ja probleemi tekkepõhjus ning ka selgitus selle kohta, kuidas probleemi lahendada ja millise volitatud edasimüüja poole pöörduda. Samuti on ära näidatud need sõidukite tootmiskuupäevad, millistel kuupäevadel toodetud sõidukite kohta antud tagasikutsumisteade käib (millistel sõidukitel antud tootmisviga on).


autoDNA on ainuke turul saadaolev teenus, mis eelnevalt kirjeldatud informatsiooni pakub.


Teeme koostööd rahvusvahelise operaatoriga – Liiklusohutuse (Traffic Safety) ja Transpordi Jälgimise Agentuuriga (Transport Supervision Agency), mis on üks suurimaid tootjaandmete andmebaase (VOSA). Palun pidage silmas, et me viitame alati informatsiooniallikale. Seda informatsiooni võivad tagada kaks erinevat organisatsiooni – VOSA ja Poola UOKIK (Tarbija- ja Konkurentsikaitse Büroo).

Sõiduki ajalugu

Käesolev jaotis näitab kronoloogilises järjestuses eelnevaid, olulist informatsiooni sisaldavaid kandeid auto kohta. Siit võid leida (millised on kättesaadavad kanded):

 • odomeetri näidud kronoloogilises järjestuses,
 • liiklusõnnetuste ajaloo,,
 • strong>info transpordivahendi kasutamise kohta (ametlikult registreeritud kasutamise kohta), kasutusotstarbe kohta (takso, rendiauto, politseiauto jms) ning ka info eelnevalt teostatud tehniliste ülevaatuste ning sõiduki omanike kohta,
 • hinnaajalugu näitab ära sõiduki varasemad hinnad oksjonitel, kuulutustes, kasutades autoDNA andmebaasi.

Need andmed ja “Põhiinformatsioonist” välja valitud kanded süstematiseeritakse kronoloogilises järjestuses, mille tulemusena luuakse kokkuvõte sõiduki ajaloos toimunud olulisemate sündmuste kohta. Täiendavalt lisatakse igale kandele sündmuse kuupäev või informatsiooniallikas.

Meelespea! Tähelepanu peaks pöörama igale kõrvalekaldele kronoloogilisest läbisõidust!

Viimati teostatud päringud

Käesolevas jaotises pakume informatsiooni konkreetse sõiduki kohta varem teostatud päringute ning nende teostamise aja ja koha kohta. Selliste andmete väärtus seisneb selles, et ostja saab informatsiooni varasemate päringute kohta: kes ja millal on antud auto vastu huvi tundnud. Eelmise tehingu ebaõnnestumise fakt võib olla teatud signaaliks ostja jaoks.

Varustus

Selles jaotises leiate Te informatsiooni sõiduki varustuse kohta.

Võimalikud kirjed:

 • siseviimistluses kasutatud materjalide värv,
 • laki värv,
 • informatsioon detailide kohta - kas on erinevusi ehisliistude, kaitseraudade, kere, peeglite värvitoonis,
 • klaasitoon,
 • ventilatsioonisüsteemi tüüp,
 • navigatsiooni- ja audiosüsteemi tüüp,
 • kokkuklapitavad ja köetavad peeglid,
 • elektrilised aknad,
 • turvapatjade arv jms.

Enne ostu sooritamist kontrollige hoolikalt, kas kogu aruandes nähaolev varustus on autosse ka paigaldatud. Näiteks juhul kui klaasitoon ei lange kokku aruandes näidatuga, on võimalik, et sõiduk on osalenud liiklusõnnetuses ja klaas on vahetatud.

Nendes andmetes kajastub ka see, kas autole on paigaldatud varustust, mida tootja pole ette näinud.

Arhiivis asuvad sõiduki fotod

Pildigaleriis sõiduki fotodega tutvudes pöörake tähelepanu sellele kui kaua on sõiduk müügis olnud. Fotod aitavad ka juhul kui kahjustatud autot on proovitud müüa “heas korras oleva” autona.

Pidage meeles – juhul kui tasuta VIN-koodi kontrolli ajal ei ilmu ekraanile tekst, mis kinnitab fotode olemasolu antud sõiduki kohta, tähendab see seda, et pärast aruande ostu lisainformatsiooni fotode kohta ei tule.

Klientide arvamused

Skoor:
5/5
Väga kiire vastus, aruande ja müügikuulutuse andmed erinevad, selleks autoDNAd vaja ongi
- Siim
Skoor:
5/5
Leidsin internetist autoDNA, algul olin päris skeptiline, ei teadnud mida sellest oodata, kuid proovisin siiski järgi. Kuna Eesti autoturg on viimasel ajal väga nutune siis oli plaan tuua saksamalt endale auto. Sobivad varindid olid juba välja otsitud kuid müüjatelt dekvatse informatsiooni smine oli keeruline, suuresti tänu keele parjäärile. võtisn siis autoDNA tausta uuringu ning sain teada et 3 varianti 5st olid avariilise taustaga ja arvtvasti makrofleksi täis kerega. Mina igatahes kasutn autodna regulareslt et sääst ennast mõtetust pevalust.
- Taavi
Skoor:
4/5
Sai kasuliku infot
- ...

Lõppsätted

autoDNA saab informatsiooni mitmesugustest allikatest, sealhulgas avalikest internetis kättesaadavatest allikatest ning esitab selle informatsiooni sõiduki internetiajaloona. Kättesaadava informatsiooni hulk sõltub konkreetsest VIN-koodist. Aruande sisu on alati kättesaadav kontrollimiseks enne ostu sooritamist.

Aruannetes sisalduv informatsioon kujutab endast kokkuvõetud andmed, mida kogub ekspertsüsteem autoDNA. Neid andmeid võivad dubleerida algallikatest tulenevad vead. autoDNA.lv teeb kõik võimaliku selliste vigade minimiseerimiseks.

Pidage meeles: autoDNA aruanded ja nendes sisalduv informatsioon on soovitusliku iseloomuga ning seetõttu ei saa need olla määravaks teguriks auto ostul või müügil. Aruandes sisalduvat informatsiooni tuleb kontrollida volitatud teeninduskeskuses või lasta kontrollida sõltumatul autoeksperdil.

Küpsised aitavad meil pakkuda meie teenuseid. Jätkates meie veebilehe kasutamist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Lugege lisaks.