Soodustuskoodide kasutustingimused

I TEENUSEPAKKUJA

Sooduskoode võimaldab AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Registrikood: 121164104, KMKR: 5492391545, ul. Obywtelska 128/152, 94-104 Łódź, kapital: 50.000,00 PLN, NIP (maksumaksja identifitseerimisnumber): 5492391545, REGON (riikliku äriregistri number): 121164104, eposti: kontakt@autodna.ee , saab kasutada ka veebisaidil olevat vestlust ja kontaktivormi ametlik nimetus AUTODNA, kelle vastudata on ka autodna.ee koduleht.

II DEFINITSIOONID:

 1. SOODUSKOOD – on konbinatsioon tähtedest ja numbritest mis võmaldab saada teil soodust vastavalt kirja III osas olevatele tingimustele ja nõuetele. Sooduskoodi eesmärk on võmaldada soodustust ostudelt meie kodulehelt autodna.ee
 2. KASUTAJA – on füüsiline isik või firma, kellel on kohustus jälgida kõiki põhiseaduse punkte ning kellel on õigus sooritada juuridilisi tegevusi vastavlt seadusele. Isikule kehtib nõue olla täisealine ning peab olema autodna.ee kasutaja ehk klient.
 3. TOODE – Veebipõhine teenus mis on saadaval autodna.ee lehel mis annab kliendile ligipääsu just tema poolt valitud sõiduki andmetele ja ajaloole Kliendil on võimalus uurida välja lisaandmete kohta kui tekib juhus et andmeid on vähe.
 4. NÕUDED & TINGIMUSED – See document mis hõlmab endas tingimsui ja nõudeid mis kehtivad sooduskoodidele.
 5. KODULEHT – AUTODNA koduleht on saadaval aadressil autoDNA.ee .
 6. TARNIJA – Juriidiline isik kellel on täielik legaalne õigus langetada otsuseid ja kellel on kohustus täita kõik ipõhiseaduses toodud akte.
 7. Nõuded ja tingimused autoDNA.ee kasutamiseks on väljadoodud eraldi dokumendi aadressil: autodna.ee/tingimused.
 8. Koostöö ja partnerlus programmi reeglid ja nõuded on välja toodud aadressil: www.afilio.autodna.ee Eraldiseisvad regulatsioonid on saadaval: autodna.ee/tingimused.

III SOODUSKOODIDE KÄTTESAADAVUS

 1. AUTODNA Sp.z o. o. annab sooduskoodi Kasutajatele või Partneritele, kes reklaamivad antud sooduskoodi iseseisvalt.
 2. AUTODNA teeb Sooduskoodid kättesaadavaks e-kirja teel, sooduskood saadetakse kasutaja või teenusepakkuja e-mailile või teisisõnu väljastakse promo eesmärgil AUTODNA Sp.z o. o. poolt kehtestatud eeskirjadele.
 3. Sooduskampaania raames Kasutajale antud sooduskood on saadaval blogis (mis on osa autoDNA veebisaidist) koos nimetatud kampaania tingimustega. Seda võib edastada ka lingi kaudu, mis sisestab sooduskoodi automaatselt veebisaidile.

IV NÕUDED & TINGIMSUED SOODUSKOODIDE KASUTAMISEKS

 1. Sooduskoodi väärtus on alati kindlalt paika pandud AUTODNA SP. z o.o. poolt; see on alati välja toodud sooduskoodi peal või kõrval.
 2. Sooduskood on alati protsentualne mitte rahaline summa.
 3. Kasutjal on õigus kasutada sooduskoodi; Sooduskoodi kasutamine ei ole kohustuslik.
  Sooduskoodi kasutamise protseduur:
  1. Sisestage enda poolt valitud sõiduki 17-kohaline VIN-Kood meie kodulehel autoDNA.ee
  2. Vali tooted
  3. Logi sisse/registreeri AutoDNA.ee lehel
  4. Vali makes viis
  5. Kasuta sooduskoodi vajutades “kas teil on sooduskood” nuppu
  6. Sisesta sooduskood lahtrisse “Sisesta sooduskood siia”, välja arvatud juhul, kui see on juba automaatselt lisatud – sellisel juhul kontrolli, kas see kattub saadud sooduskoodiga.
  7. Seejärel kinnitage sooduskoodi kasutamine, klõpsates nuppu "Kinnita.
  8. Toote/toodete hind väheneb vastavalt Teile väljastatud sooduskoodi nimiväärtuse võrra.
 4. Sooduskoodi on võimalik kasutada vaid aruannetel mille puhul on interneti makes võimalik.
 5. Järgnevad maksemeetodid on teotadud meie kodulehel teostamaks interneti makset : Visa või MasterCard makse, Paysera, Paypal.
 6. Olenevalt sooduskoodile kehtestatud reeglitest on võimalik sooduskoodi kasutada kas kindlatel või kõikidel toodetel mida leiate meie kodulehelt.
 7. AUTODNA Sp.z o. o. kehtestab reeglid mis paneb paika millistele toodetele sooduskood kehtib, samuti on tingimused ära toodud ka sooduskoodi juures.
 8. Sooduskoodid võivad olla AUTODNA Sp.z o. o. poolt piiratud; AUTODNA Sp.z o. o. kehtestab reglemendid sellele kui palju koode väljastatakse, see info on toodud ka sooduskoodi juures.
 9. AUTODNA Sp.z o. o. kehtestab reeglid sooduskoodi kehtivusajale. Sooduskood võib oll saadaval vaid toodetele mis on AUTODNA Sp.z o. o. poolt kehtestatud maksimum määrast kõrgemad.
 10. Sooduskoodi on võimalik kasutada igal kliendil vaid kora ostu sooritdes.
 11. Sooduskoodi ei ole võimalik vahetada sooduskoodile kehtestatud nimiväärtuseks oleva summa järgi rahaks.
 12. Sooduskoodi ei ole võimalik kasutada kodulehel olevate teiste soodustuste ja reklaam soodustustega.

V ISIKUANDMED

 1. Käesolevate Tingimuste ja Eeskirjade raames on Veebisaidil töödeldavate isikuandmete Töötleja AUTODNA. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja ulatus vastavad meie Veebisaidil avaldatud Privaatsuspoliitikale. Privaatsuspoliitikas on loetletud reeglid, mida kohaldatakse isikuandmete töötlemisel Veebisaidi kaudu teenuse osutamise eesmärgil. Sellega määratakse kindlaks isikuandmete töötlemise alused, eesmärgid ja ulatus, samuti nende isikute õigused, kelle isikuandmeid töödeldakse. Lisaks määratleb see küpsiste ja analüüsivahendite kasutamise parameetrid Veebisaidil. Sooduskoodide ja Veebisaidi kasutamine on vabatahtlik. Samamoodi on vabatahtlik isikuandmete esitamine Sooduskoodi või Veebisaidi kasutaja poolt, välja arvatud Privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel.

VI KAEBUSE ESITAMISE KORD

 1. Kõik sooduskoodidega seotud kaebused võib saata e-posti aadressil kontakt@autodna.ee Kasutage järgmist teemat: "Sooduskood – kaebus", et saaksime kaebust kiiremini käsitleda. Kaebuse saate esitada ka muul viisil, sh saates kirja AUTODNA aadressile.
 2. AUTODNA soovitab esitada kaebuse kirjelduses järgmised andmed: (1) kaebuse objektiga seotud teave ja asjaolud, eelkõige eeskirjade eiramise tüüp ja selle toimumise kuupäev; (2) kaebuse esitaja nõue; ja (3) kaebuse esitaja kontaktandmed – see võimaldab AUTODNA-l kaebust lihtsamalt ja kiiremini töödelda. Eelpool loetletud nõuded on vaid soovituslikud ega mõjuta esitatud kaebuste tulemuslikkust, mis ei sisalda kaebuse pakutud kirjeldust.
 3. Kaebuse menetlemise käigus kaebuse esitaja poolt antud kontaktandmete muutumise korral on esitaja kohustatud sellest teatama AUTODNA-le.
 4. Kaebuse esitaja võib esitada kaebuse teemaga seotud tõendid (nt pildid, kuvatõmmised, dokumendid). AUTODNA võib ka paluda kaebuse esitajal esitada lisateavet või tõendeid (nt pilte, kuvatõmmiseid), kui see võib aidata AUTODNA-l kaebust lahendada ja protsessi kiirendada.
 5. Kaebused menetletakse viivitamatult, st hiljemalt 14 päeva jooksul alates nende laekumisest AUTODNA aadressile.
 6. AUTODNA seadusjärgse vastutuse aluse ja ulatuse määrab üldkohalduv seaud, eelkõige tsiviilkoodeksis, tarbija õiguste seaduses.(Journal of Laws, 2014, punkt 827, terviktekst Journal of Laws, 2020, punkt 287, muudetud kujul) ja 18. juuli 2002. aasta seadus elektrooniliste teenuste osutamise kohta(Journal of Laws väljaanne nr 144, punkt 1204)

VII LÕPPSÄTTED

 1. Kõikide lahendamata küsimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seaduste ja tsiviilseadustiku asjakohaseid sätteid.
Pange tähele, et see sait kasutab küpsiseid, et saaksite kasutada meie teenust, pakkuda optimaalset sisu ja kohandada Veebileht vastavalt teie vajadustele. Saate hallata küpsiseid brauseri seadete muutmisega. Jätkates veebisaidi kasutamist ilma brauseri seadeid muutmata, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Lisateavet leiate meie veebisaidi privaatsuseeskirjadest.