USA sõnastik

Komplekt ehk iseehitatud sõiduk

Komplekt ehk iseehitatud sõiduk

Garantiitagastus

Sõiduk on tagastatud tootjale garantii rikkumise tõttu

Paralleelne import

Sõiduk valmistati kasutamiseks väljaspool Ameerika Ühendriike ja on imporditud Ameerika Ühendriikidesse. Sõiduki dokumendid võivad sisaldada kahte erinevat märget - "Paralleelne import: vastuolus USA föderaalstandarditega" või "Paralleelne import: kooskõlas USA föderaalstandarditega"

Paralleelne import: kooskõlas USA föderaalstandarditega

Sõiduk valmistati kasutamiseks väljaspool Ameerika Ühendriike ja on imporditud Ameerika Ühendriikidesse. Sõiduk vastab kehtivatele föderaalsetele standarditele

Paralleelne import: vastuolus USA föderaalstandarditega

Sõiduk valmistati kasutamiseks väljaspool Ameerika Ühendriike ja on imporditud Ameerika Ühendriikidesse. Sõiduk ei vasta kehtivatele föderaalsetele standarditele

Rekonstrueeritud sõiduk

Sõiduk, mille originaalset konstruktsiooni on alaliselt muudetud, eemaldades, lisades või asendades olulisi komponente.

Lammutatud sõiduk (osadeks)

Sõidukit ei ole võimalik juhtida ja seda saab kasutada ainult varuosadena

Reproduktsioon

Sõiduk, mis on teise autotootja poolt valmistatud mudeli koopia

Antiik

Sõiduk on rohkem kui 50 aastat vana

Klassikaline

Sõiduk on rohkem kui 20 aasta vana ja järgib teisi USA osariikide erikriteeriume

Salvage: sõiduk omaniku valduses.

Maha kantud sõiduk (salvage) on jäänud omaniku valdusesse.

Hüvitatud kogukahju: Sõiduk omaniku valduses

Sõiduk, mille kindlustusselts on deklareerinud kogukahjumina, kuid mis on jäänud omaniku valdusesse

Hüvitatud kahju: Sõiduk eelneva omaniku valduses

Uus omandiõigust kinnitav dokument, mis väljastatakse juhul, kui eelnev dokument sisaldab märget: Hüvitatud kogukahju: Sõiduk omaniku valduses

Renoveeritud sõiduk

Sõiduk on renoveeritud uue kabiini ja šassii paigaldamise abil olemasolevale sõidukile

Modifitseeritud sõiduk: sõidukit on modifitseeritud

Sõidukit on muudetud viisil, mis ei vasta tootja spetsifikatsioonidele, kuid vastavad muudatused järgivad mootorsõidukitele ettenähtud kriteeriumeid

Taastatud sõiduk

See teade võib ilmneda siis, kui aruandes on märge sõiduki tõsiste kahjustuste kohta. Märge "taastatud" näitab, et sõiduk on läbinud vargusevastase seadmete inspektsiooni, ohutuskontrolli ja muud vajalikud protseduurid, mis kinnitavad, et sõiduk on konstrueeritud kehtivate standardite kohaselt.

Tõsiselt kahjustatud remonditud sõiduk

Sellele on välja antud omandiõigust tõestav dokument koos lisadega, mis kinnitavad, et parandatud sõiduk on eelnevalt olnud hävitatud, märgitud taastamatuks või ei ole täitnud vastavaid omandisõigusega seotud nõudeid kahju suuruse tõttu

Sõiduki tootja poolt tagasi ostetud

Uus sõiduk, mis on tootja poolt tagasi ostetud vastavalt kehtivatele seadustele, kui sõiduki remont pole edukalt lõpetatud

Omandiõigus kinnitatud kindlustusandja poolt

Kindlustusselts on välja andnud dokumendi, mis kinnitab sõiduki omandiõigust, juhul, kui sõiduki omandiõigust ei ole võimalik teisiti tõestada. Seda dokumenti ei kasutata alates 17. 01.2003

Omandidokumendi koopia välja antud

Omandiõigust kinnitava dokumendi koopia välja antud

Ainult varuosad

Sõidukit saab kasutada ainult varuosade allikana, kuid hetkel seda märget ei kasutata. Selle asemel kasutatakse märget "demonteeritud"

Sõiduk leitud pärast vargust

Leitud sõiduk on varasemalt kuulutatud varastatuks. Sõidukit on parandatud, kontrollitud ja seda on võimalik kasutada

Avalikustamata kinnipidamise oht

Ostetud sõiduk on registreeritud osariigis, kus omandiõigust kinnitav dokument ei sisalda teavet kinnipidamisõiguse kohta. Seda dokumenti ei kasutata alates 17. 01. 2003

Parandamata defektiga sõiduk

Parandamata defekt, millest tootja on mootorsõidukite osakonda teavitanud, ning mis ei mõjuta sõiduki ohutust

Parandatud defektiga sõiduk

Parandatud defekt, millest tootja on mootorsõidukite osakonda teavitanud, ning mis ei mõjuta sõiduki ohutust

Parandamata ohutust mõjutava defektiga sõiduk

Parandamata ohutust mõjutava defektiga sõiduk, millest tootja on mootorsõidukite osakonda teavitanud

Parandatud ohutust mõjutava defektiga sõiduk

Parandatud ohutust mõjutava defektiga sõiduk, millest tootja on mootorsõidukite osakonda teavitanud

Sõidukile on määratud uus VIN

Mootorsõidukite osakond on sellele sõidukile määranud uue VIN-koodi. Uus VIN-kood võidakse registreerimisega seotud probleemide korral määrata sõidukile, mille dokumentides on märge "taastatud sõiduk"

Sõidukile on omistatud uus VIN-kood

Mootorsõidukite osakond on sõidukile määranud uue VIN-koodi. Allpool on näited olukordadest, mille puhul taoline muudatus võidakse läbi viia:

  • Sõiduki kerel puudub VIN-kood või VIN on loetamatu.
  • Sõiduki VIN-koodi sisaldav osa on eemaldatud
  • Sõiduki VIN-koodi sisaldav osa on välja vahetatud uue vastu

Sõiduki esialgne seisukord taastatud

Sõiduki originaalne seisukord taastatud tootja poolt

Üleujutuskahju

Sõiduk on magevee või merevee poolt kahjustatud

Üleujutuskahju (soolane vesi)

Sõiduk on soolase vee poolt kahjustatud 

Tulekahjustus

Sõiduk on tules kahjustunud

Rahekahjustus

Sõiduk on rahe poolt kahjustatud

Vandalismi tagajärjel tekkinud kahju

Sõiduk kahjustatud vandalismi tagajärjel

Kahjustatud kokkupõrke tagajärjel

Sõiduk on kahjustatud kokkupõrke tagajärjel.

Hüvitatud kahju

Kogukahju on deklareerinud mootorsõidukite osakonna või kindlustusandja poolt, kes on kohustatud kahju hüvitama

Hävitatud sõiduk

Sõiduki raam või šassii on hävinud, mille tõttu ei ole neid võimalik taaskasutada sõiduki konstruktsioonis

Junk: Sõiduk varuosadeks või vanarauaks

Sõidukit saab kasutada ainult varuosade ja vanarauana ning seda ei ole enam kunagi võimalik registreerida ega juhtida

Müüja poolt raporteeritud kahjustused

Sõiduk on kahjustatud sellises ulatuses, mis tähendab, et sõiduki müüja on seaduse järgi kohustatud kahju avalikustama

Saastunud sõiduk

Sõiduk on saastunud ohtliku ainega. Ohtlik aine on mis tahes aine, mis võib vähendada sõiduki ohutust või põhjustada reisijatele kahjustusi. See ei hõlma üleujutustes kahjustunud sõidukeid

Salvage: Kahjustatud või määratlemata

Vastav märge võib sõiduki aruandes ilmuda mitmel põhjusel:

  • Sõiduk on kahjustatud sellisel määral, et selle tegeliku või hinnangulise taastamise maksumus ületab seadusega määratletud protsendi sõiduki jaemüügihinnast.
  • Sõiduki omandiõigus on üle kantud kindlustusandjale, pärast kahjustatud sõiduki hüvitismaksete tasumist.
  • Sõidukiomaniku otsuse põhjal, olenemata kahjust ja remondikulude ulatusest
  • Teadmata põhjustel

Salvage: Varastatud

Sõiduk, mille omandiõigus kuulub kindlustusseltsile pärast hüvitise tasumist varastatud sõiduki eest.

Salvage: muud põhjused kui kahjustused või varastatud

Sõiduk, mis on "Salvage" muudel põhjustel kui kahjustuste tõttu, täpsustamata kaalutlustel või varguse tagajärjel. Näiteks: sõiduki hülgamise korral

Tootja katsesõiduk

Sõiduk on tootja poolt ehitatud ja kinnipeetud testide läbiviimiseks.

Endine Takso.

Sõiduk on eelnevalt registreeritud taksona.

Praegune takso

Sõiduk on käesoleval hetkel registreeritud taksona

Põllutöömasin

Sõiduk, mida kasutatakse peamiselt erateedel põllumajanduslikel eesmärkidel

Endine politseisõiduk

Varem registreeritud politseisõidukina

Praegune politseisõiduk

Sõiduk on käesoleval hetkel registreeritud politseisõidukina

Metsaraie sõiduk

Sõiduk, mida kasutatakse enamasti erateedel raie eesmärgil

Endine rendiauto

Sõidukit on kasutatud rendisõidukina

Sõiduki läbisõit kinnitatud

Läbisõidumõõdiku näit on korrektne

Sõiduki läbisõit on vale

Läbisõidumõõdiku näit on vale

Läbisõidumõõdiku rikkumine

Läbisõidumõõdiku näit on vale, kuna seda on korrigeeritud

Läbisõit salvestatud sõiduki registreerimisandmete uuendamisel

Läbisõidumõõdiku näit salvestati sõiduki registreerimisandmete uuendamisel

Läbisõidumõõdik on ületanud mehaanilised piirid

Läbisõidumõõdiku näit on tegelikust läbisõidust väiksem, kuna läbisõidumõõdik ei suuda tegelikku läbisõitu kuvada

Läbisõidumõõdiku näit võib olla muudetud

Mootorsõidukite osakond eeldab, et läbisõidumõõdiku näit erineb tegelikust läbisõidust, kuna läbisõidumõõdiku näitu on korrigeeritud

Läbisõidumõõdik on asendatud

Sõidukis olev läbisõidumõõdik ei ole tootja poolt sisse pandud originaal

Läbisõidumõõdiku näitude vastuolu

Mootorsõidukite osakond eeldab, et läbisõidumõõdiku näit erineb sõiduki tegelikust läbisõidust sõiduki varasemate registreeritud näitude põhjal

Mittekohustuslik läbisõidumõõdiku näidu raporteerimine

Omaniku vahetuse ajal ei ole läbisõidumõõdiku näidu avalikustamine kohustuslik

Probleem, mis puudutab läbisõitu, nõuab osariigi mootorsõidukite osakonna tähelepanu

Läbisõidumõõdikuga on tekkinud probleem. Täpsema informatsiooni saamiseks on soovitatav pöörduda mootorsõidukite osakonna poole

Märke "Läbisõidumõõdik on ületanud mehaanilised piirangud" parandus

Mootorsõidukite osakond on korrigeerinud märget "Läbisõidumõõdik on ületanud mehaanilised piirangud"

Pange tähele, et see sait kasutab küpsiseid, et saaksite kasutada meie teenust, pakkuda optimaalset sisu ja kohandada Veebileht vastavalt teie vajadustele. Saate hallata küpsiseid brauseri seadete muutmisega. Jätkates veebisaidi kasutamist ilma brauseri seadeid muutmata, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Lisateavet leiate meie veebisaidi privaatsuseeskirjadest.